Overeenkomst IBSTE en TUA

Auteur: M.J.C. de Vree - Laatste update: 27-5-2024

‘Ze doen hun werk met bezieling.’

Prof. dr. Maarten Kater bezocht Spanje om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen tussen de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de theologische faculteit IBSTE in Barcelona. IBSTE wordt ondersteund door de SEZ.

‘In november 2023 kreeg ik vanuit de SEZ een verzoek om een gesprek te hebben met de rector van IBSTE, Manuel Martínez. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid nader contact te zoeken met deze instelling.’ Aan het woord is prof. dr. Maarten Kater. Sinds 2023 is hij als rector verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Al vanaf 2013 was hij fulltime verbonden aan de theologische school als hoogleraar Praktische theologie. Daaraan vooraf ging een periode als wiskundeleraar en sinds 1994 als predikant van de CGK. De Apeldoornse rector is gehuwd ‘en gezegend met vijf kinderen en het tiende kleinkind wordt verwacht’.

Volwassen opleiding


Voor het gesprek in november 2023 was prof. dr. Kater al bekend met IBSTE. ‘Het werk van Berend Coster kende ik wel. Men spreekt met veel respect over zijn bijdrage aan het ‘volwassen’ worden van de opleiding. IBSTE (Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España) werd in 1974 opgericht –vijftig jaar geleden, nog tijdens het regime van dictator Franco–  en kreeg in 2011 accreditatie als universiteit van de Spaanse overheid. De naam IBSTE als ‘merknaam’ is gebleven, maar eigenlijk is het een theologische faculteit: Facultad Internacional de Teología IBSTE, of in het Engels: International Theological College IBSTE.
Het is een ‘evangelical’ instituut waarbij ‘evangelical’ het best weergegeven kan worden als Bijbelgetrouw. Dit jaar is een jubileumjaar en het zou mooi zijn als er – ook vanuit de SEZ – dus extra aandacht is voor dit instituut.’

‘Hun positie is kwetsbaar. Daarom is het hebben van internationale relaties van belang.’


Positieve indruk


Omdat prof. dr. Kater niet alleen voor een gesprek en ondertekening van de overeenkomst naar Spanje wilde gaan, koos hij een moment uit om ook een lezing te kunnen houden. ‘Het thema van de conferentie waarbij ik sprak, was: ‘Jezus als Heere van glorie: overtuiging en spiritualiteit’. Mijn eigen bijdrage was een lezing over de relatie tussen Christologie en homiletiek vanuit de brief aan de Hebreeën.
Er werd online meegekeken door een heel aantal mensen en er waren zo’n veertig bezoekers. Ik kreeg tijdens de conferentie een heel positieve indruk van IBSTE. Dat geldt de inhoud van het huidige onderwijs. Er wordt hard gewerkt door een klein aantal mensen. Ze doen hun werk met bezieling. Ik hoorde een en ander van de positie van protestanten in Spanje. Hun positie is kwetsbaar. Daarom is het hebben van internationale relaties van belang.’

Steun nodig


IBSTE heeft als kleine instelling de steun van de SEZ hard nodig. Deze instelling wil graag de rijkdom van de gereformeerde theologie onderwijzen en onderzoeken. Ze hebben echter een beperkt aantal docenten en stafleden en het zou mooi zijn als er financiële steun is om docenten van de TUA daar intensieve cursussen te laten geven en in omgekeerde richting mensen vanuit Spanje aan de TUA bijvoorbeeld een sabbatical te laten doorbrengen. De bedoeling van de overeenkomst tussen de beide universiteiten is uitwisseling van materialen, docenten en studenten, waarbij dan beheersing van de Engelse taal wel voorwaarde is, al kan er veel met live vertalingen gebeuren. Het gebouw van IBSTE is momenteel aan een renovatie toe, in verband met veiligheidsvoorschriften van de brandweer. Ook daarvoor heeft de opleiding steun nodig.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st