Mónica studeerde theologie aan het IBSTE

Toerusting van protestants-christelijke leiders in Spanje‘Toen ik nog maar één jaar christen was, vroegen ze me al om leiding te geven aan een christelijke jeugdgroep. Ik voelde me niet voorbereid om leiding te geven.’ De kleine groep protestanten in Spanje heeft grote behoefte aan leiders. ‘Als je wílt en je bent een volwassen christen, dan word je er meteen voor gevraagd.’ Hoe kunnen deze leiders worden toegerust?

‘Een lévende God, dat was echt iets nieuws voor me’


Mónica: ‘Ik was een atheïst. Van atheïst werd ik scepticus. Maar toen, op een dag, leerde ik de Heere kennen, door middel van de broer van mijn vriend. Hij en zijn vrouw waren de enige christenen in zijn familie. Ze baden voor het eten. Dat was iets wat ik alleen van sommige tv-series kende.’

Voor Mónica was een christen per definitie rooms-katholiek. ‘Ik wist niet dat protestantse christenen bestonden. De meeste Spanjaarden kennen het protestantisme niet. Ze denken dat het een sekte is.’

Toch trekt iets haar aan in de protestantse broer en schoonzus van haar vriend. ‘Ze hadden oprechte liefde, geduld en een heel sterk geloof. Ze waren niet bang om over hun geloof te spreken. Ik zag dat ze een persoonlijke relatie met Christus hadden. Een lévende God, dat was echt iets nieuws voor me, ook al had ik communie gedaan.’

Mónica begint vragen te stellen. ‘En ik begon de Bijbel lezen, beginnend bij Genesis, en te bidden: ‘God, als U bestaat, laat het me zien.’ Uiteindelijk vond ik ook een degelijke kerk, die ik ging bezoeken.’

Familieleden staan versteld van de verandering in Mónica. ‘Voorheen was ik totaal niet religieus. Nu zagen ze een diepe verandering in mij. Ze maakten zich geen zorgen, want ik bleef ergens ook gewoon mezelf. Toen ze bij mijn doop kwamen kijken, vonden ze dat wel een beetje ongemakkelijk.’

‘Niet voorbereid om leiding te geven.’


Als Mónica één jaar christen is, wordt ze al gevraagd om leiding te geven aan een christelijke jeugdgroep. ‘Ik voelde me niet voorbereid om leiding te geven. Anderen waren al hun hele leven christen.’

Na een tijdje vertrekt Mónica naar Australië. ‘Ik had daar altijd graag willen wonen en nu was het het juiste moment om het uit te proberen. De relatie met mijn vriend was uit en de situatie in mijn familie was moeilijk. De tijd in Australië heeft de Heere gebruikt. Ik was er alleen en groeide in afhankelijkheid van God. In Australië werd ik aangemoedigd om theologie te gaan studeren. Eigenlijk wilde ik er blijven, maar de Heere had een ander plan.’

Studeren aan IBSTE


Terug in Spanje begint Mónica aan de theologie-opleiding op het IBSTE. ‘Het is een intensieve opleiding. Je moet hard werken. De hele morgen woon je colleges bij. Je krijgt stevige theologie aangeboden op het IBSTE. Theologie studeren vraagt niet alleen mentale inspanning, maar ook geestelijke.’

Het eerste semester van haar opleiding woont de theologiestudente in het gebouw van het IBSTE. ‘Je hoeft dan niet zo vroeg op te staan. Er werden maaltijden aangeboden. Je kunt je dan helemaal focussen op je studie. Maar ik had een baan naast mijn studie om de studie te kunnen bekostigen. Dat was moeilijk te combineren. Daarom ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen, op twintig minuten afstand met de auto.’

Tijdens haar opleiding op het IBSTE wordt Mónica’s familie christen. ‘Langzaam gingen hun ogen ervoor open dat mijn verandering iets goeds was. In het tweede jaar van mijn studie kwamen mijn vader en broer tot geloof, in het vierde jaar ook mijn moeder.’

‘Elke christen een fulltime zendeling’


Vóór haar theologieopleiding aan het IBSTE studeerde Mónica Engelse taalkunde. ‘Ik werk nu als vertaler Engels. Mijn man, die ik op het IBSTE heb ontmoet, is maatschappelijk werker. Hij werkt met vluchtelingen. Je mag daarbij niet nadrukkelijk evangeliseren, maar hij kan naastenliefde en geloof laten zien. Misschien dat we nog eens een baan in de kerk zullen krijgen. Nu is daarvoor niet het juiste moment, maar we sluiten het niet uit voor de toekomst.'

Ook al heeft Mónica nu geen baan in de kerk, toch is ze blij dat ze theologie heeft gestudeerd. ‘Een studie theologie is een manier om te groeien in Bijbelkennis. Het is goed voor je eigen geestelijke leven. En uiteindelijk is iedere christen een fulltime zendeling.’

Steun IBSTE

Ik steun theologisch onderwijs

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st