Meditatie Pinksteren

Auteur: Ds. A. de Groot, Genemuiden

Het werk van de Heilige Geest


“En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:”
Johannes 16: 8

Als u deze meditatie leest, is het in het kerkelijk jaar bijna Pinksteren. Daarin gedenken we, zoals u weet, dat de Heilige Geest uitgestort is. Deze Geest is nodig! Waarom? De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bent u daarvan al overtuigd? Nee, ik bedoel niet in algemene zin. Dan kunnen we verstandelijke kennis hebben van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan kunnen we erover praten en toch ‘gewoon’ dezelfde blijven. Als die Geest zaligmakend werkt, wordt u werkelijk een doemwaardige zondaar voor God. Hij overtuigt dan van uw persoonlijke zonden en schuld. Hij overtuigt van uw persoonlijke ongerechtigheid. Hij overtuigt u er ook van dat u het eeuwige oordeel Gods waardig bent.

Wat is het doel hiervan? Dat een zondaar met al Zijn zonden, ongerechtigheid, schuld en het rechtvaardig verdiende oordeel bij Christus terechtkomt. Christus heeft door Zijn verzoenend lijden en sterven de prijs betaald om zondaren te verlossen. Door Zijn verzoenend lijden en sterven kan Hij zelfs de grootste der zondaren zaligen. Hij wil dat ook doen door de werking van Zijn Woord en Geest.

Laten we nooit vergeten dat als de Geest in Zijn zaligmakende overtuiging het ene werkt, dat Hij ook dat andere werkt! Wat een wonder! Zo werft de Heilige Geest, Die de Bruidsverwerver van Christus is, naar Gods welbehagen Zijn bruid. Hij doet dat hier, maar ook in Spanje en Cuba. Hij doet dit over de gehele wereld.

Daarom is het zo belangrijk dat Gods Woord vertaald en uitgedeeld wordt aan alle mensen. En God zal met Zijn Woord doen wat Hem behaagt. Hij werkt door Zijn genade dat zaligmakende werk uit in de harten van volwassenen en kinderen. Dat het werk, dat in Zijn Naam hier en overal mag plaatsvinden, door de Heere Zelf tot Zijn eer gezegend zal worden. Dat het zo ook werkelijk Pinksteren zal worden in ons persoonlijk hart en leven. Dit is zo nodig, want niemand kan zeggen dat Jezus is de Heere dan door de Heilige Geest.

Nog vraagt u zich af of de Heere de Heilige Geest wel aan u wil geven. Op grond van Gods Woord moet ik u zeggen dat de Heere veel gewilliger is om u de Heilige Geest te geven dan dat u Hem wilt ontvangen. Dat de Heere ons de Heilige Geest wil geven, zegt Christus Zelf: ‘Indien dan gij, die boos zijt, weet u kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden!’
Wonderlijk dat de Heilige Geest door dit Woord een zondaar voor het eerst en bij vernieuwing leert bidden om Zijn vervulling.

Ons werk blijvend steunen?

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st