• home
  • Actueel
  • Meditatie: Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten.

Meditatie: Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten.

Auteur: Ds. C.L. Onderdelinden uit Hendrik-Ido-Ambacht - Laatste update: 30-5-2024

Deze tekst komen we op verschillende plaatsen in de Bijbel tegen. Doorgaans vinden we deze tekst terug in verband met moeite en verdriet, problemen en bestrijding, gevaar en het gevoel van onmogelijkheid. Wat heeft deze tekst al veel mensen in hun angst en benauwdheid vertroost, bemoedigd of ondersteund.

Duidelijk blijkt dat dit een belofte is, waardoor God Zijn hulp en trouw belooft en in alle nood en dood uitkomst kan en wil geven. Niet begeven en niet verlaten komt beide op hetzelfde neer. God zegt als het ware: Ik laat u niet in de steek, Ik laat u niet los. Zoals ook in Jesaja 41 vers 10 en verder: ‘Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. (…) Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.  Vrees niet, gij wormken Jakobs, gij volksken Israëls; Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.’

Wat kan er dan eigenlijk nog misgaan, als God zo stellig een mens in de weg der belofte toespreekt?
Zie eens hoe genadig en barmhartig God wil zijn voor armen en ellendigen in zichzelf, voor mensen die hun onwaarde, rechteloosheid en onbekwaamheid kregen in te leven. Petrus raadt ons: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’ (1 Petrus 5:7) Tegen mensen die het niet meer weten en niet meer verder kunnen, omdat ze vastgelopen zijn, zegt God: ‘Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.’ (Psalm 32:8)

Het ‘Ik zal’ in onze tekst laat zien dat God een belofte geeft voor de toekomst, zodat Zijn volk niet hoeft te vrezen voor alles wat nog te wachten staat en wat hen nu reeds met veel angst en vrees bezet.

Mozes, de knecht des HEEREN is gestorven. De HEERE heeft Jozua nu aangesteld als zijn opvolger. Een loodzware taak, een bijna onmogelijke taak. Israël was geen gemakkelijk volk om te leiden. Maar God was overgekomen als de belovende God, de eeuwige Ik zal zijn, Die Ik zijn zal!

‘Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten.’
Laten we nooit vergeten dat een door God geschonken belofte een mens werkzaam moet doen uitzien naar de vervulling. Daartoe is geloof nodig, geen geloof van eigen maaksel of inbeelding, maar een door de Heilige Geest gewerkt geloof. Geloof in de beoefening, geloof om op de God der belofte te zien, te hopen en te vertrouwen. Te geloven dat Hij een Waarmaker van Zijn Woord is en een getrouw Vervuller van Zijn troostrijke beloften.
Wat een wonder: en dat ook voor mij!

Moge God allen die werkzaam zijn of betrokken zijn bij het werk van zending en evangelisatie, en die vaak met grote problemen en moeilijkheden worden geconfronteerd in prediking en pastoraat, bemoedigen door deze belofte:
‘Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten.’   

Deze meditatie van ds. C.L. Onderdelinden uit Hendrik-Ido-Ambacht verscheen eerder in onze Zendingsbode.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st