• home
  • Actueel
  • ‘Zonder de cursussen was ik niet zo dicht bij Gods Woord gekomen.’

‘Zonder de cursussen was ik niet zo dicht bij Gods Woord gekomen.’

Kennismaken met een coördinator van de Bijbelcursussen

Boven de kerk van Los Pinos Nuevos in Florencia, Cuba, woont pastor Abel Luis (64) met zijn vrouw en zijn schoonmoeder, die weduwe is. Het echtpaar heeft een zoon en drie kleindochters. Bij de kerk is ook een gebouwtje waar kinderwerk wordt gedaan. Florencia ligt ongeveer midden in Cuba. Het ligt in een landbouw- en veeteeltgebied. De stad is niet goed bereikbaar. De centrale snelweg op Cuba ligt zeventig kilometer bij de stad vandaan. De stad is omringd door bergen.

Pastor Abel Luis groeide op in een christelijk gezin dat niet bij een kerk was aangesloten. Hij kreeg Bijbelse waarden en normen mee in zijn opvoeding. ‘Maar mijn bekering vond pas plaats toen ik al volwassen geworden was. Mijn vrouw kreeg een levensbedreigende ziekte. Ik zag Gods hand hierin. Tijdens het herstelproces sprak een neurochirurg met ons over God. God gaf dat mijn vrouw en ik Christus voor altijd in ons hart hebben ontvangen.’
 
Pastor Abel Luis en zijn vrouw besloten om God te dienen door gebedssamenkomsten te beleggen in hun huis. ‘Uit deze samenkomsten is een kerk ontstaan. We zijn afgestudeerd aan het seminarie van het kerkverband Los Pinos Nuevos en we dienen de Heere nu al vijfentwintig jaar.’

De gemeente in Florencia heeft zestig leden en daarnaast komen er ook nog ruim twintig bezoekers. Zondag en doordeweeks zijn er verschillende samenkomsten. De gemeente ontplooit allerlei evangelisatieactiviteiten. ‘De rest van de tijd besteden we aan het geven van discipelschap (onderwijs, vergelijkbaar met catechisatie), het voorbereiden van de diensten en het afleggen van huisbezoeken.’

Pastor Abel Luis ontvangt regelmatig theologische lectuur via de Spaanse Evangelische Zending, bijvoorbeeld de delen van de serie Lámpara a mis pies, een commentaar op het Nieuwe Testament door ds. P.J. den Admirant en het Spaanstalige magazine En la Calle Recta van stichting IRS. ‘Ik was erg onder de indruk van een boek dat ik had aangevraagd en dat mij door de Heilige Geest werd toegezonden, omdat het me goed heeft geholpen bij mijn theologische opleiding en bij de toepassing ervan bij de ontwikkeling van mijn bediening.’

Pastor Abel Luis volgde ook de Bijbelcursussen van de SEZ. ‘Ze zijn een grote zegen geweest voor mijn bediening. De Bijbelcursussen geven me een sterke Bijbelse basis voor het onderwijs en de leerstellingen die ik overbreng aan mijn gemeente. Zonder de cursussen was ik niet zo dicht bij Gods Woord gekomen.’

Juist in coronatijd betekenden de Bijbelcursussen veel voor de gemeente in Florencia: ‘Na twee jaar in isolement en met opgeschorte diensten, hebben deze studies onze gemeente goed gediend. Gemeenteleden konden de cursussen individueel maken. Dat was fijn in deze tijd, waarin we niet bij elkaar konden komen. Via de cursussen konden ze toch leerstellig onderwijs ontvangen. We gebruiken de cursussen ook voor discipelschap.’

De Bijbelcursussen werden pastor Abel Luis aangeraden door coördinator Héctor Bermúdez en zijn vrouw Elisabeth. ‘Later vroegen ze mij om ook coördinator van de Bijbelcursussen te worden in mijn omgeving. Dit doe ik nu ongeveer tien jaar. Ik bezoek regelmatig de steden Florencia, Chambas, Falla, Perea en sinds kort ook Ciego de Ávila en de zendingsposten van Guadalupe en Tamarindo. Mijn doel is om alle kerken en zendingsposten van het district te betrekken bij het cursuswerk van de SEZ, als discipelschap voor de wijk.’

Meer over de Bijbelcursussen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st