Kinderdagverblijf in Cuba

Een van de kerken in Cuba probeert jonge kinderen en hun ouders te bereiken door middel van een kinderdagverblijf. Hier worden ruim 20 kinderen dagelijks opgevangen, de meeste kinderen hebben ouders die niet naar kerk gaan.

De opvang bestaat nu ongeveer drie jaar. Er is een lange wachtlijst voor de opvang. De kinderen van de opvang vallen op op school, omdat ze op de opvang al zoveel geleerd hebben.

Iedere dag begint met een Bijbelverhaal. Dit verhaal sluit aan op wat de kinderen die dag gaan leren: gaat het over het cijfer 8, dan vertelt de juffrouw het verhaal van Noach, omdat er 8 mensen in de ark gingen; gaat het over 'boven' en 'onder' dan vertelt zij het verhaal van Zachéüs, want hij zat bovenin de boom en de Heere Jezus stond onder de boom. Het verhaal is een illustratie bij de lesstof.

Soms valt het leiden van de opvang niet mee. De begeleidsters krijgen een minimale vergoeding, om de kosten laag te houden en er is altijd veel werk te doen. Op een keer zag een van de begeleidsters het niet meer zitten. In het gebed legde ze haar zorgen voor de Heere neer. Terwijl ze aan het bidden was, ging de telefoon. Een nieuwe vrijwilligster meldde zich aan om te helpen bij de kinderopvang. Zo mag kennelijk de hulp van de Heere ervaren worden.

Inmiddels is een van de ouders lid van de kerk geworden en deze moeder is betrokken bij het kinderwerk in de gemeente. De vader van een ander kind slaat de moeder regelmatig. Toen dit weer eens gebeurde zei het jonge kind: 'Papa, ik ga bidden dat u dit niet meer zult doen.' De Heere gebruikt het eenvoudige onderwijs op deze kinderopvang!

In tranen om verstuurde medicijnen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st