IJverige predikant bestelt 35 studiebijbels

Het is 3 uur ’s nachts (Cubaanse tijd) als Cubacoördinator Elbert Verboom ds. García belt. Ds. García is nog wakker. Hij zit te studeren. Dit tekent het leven van de ijverige predikant. De omstandigheden werken vaak niet mee. Toch vindt ds. García steeds weer een weg om Bijbels onderwijs te geven.

Coronacrisis
In de stad waar ds. García met zijn vrouw en twee kinderen woont, zijn momenteel veel mensen besmet met het coronavirus. Zijn familie is gelukkig nog gezond.

Tropische storm Laura
Op maandag 24 augustus bereikte de tropische storm Laura, die later uitgroeide tot orkaan, Cuba. Bij verschillende mensen waaide het dak van het huis. Verder veroorzaakte de storm schade aan gewassen waar velen van leven, zoals bananen, koffie en cassave.

De Sierra Maestra
De storm richtte vooral veel schade aan in de bergen van de Sierra Maestra. Ds. García onderneemt regelmatig evangelisatietochten naar dit berggebied. Hij verspreidt er onder andere lectuur van de SEZ.

Muilezels
De bergbewoners zijn niet makkelijk te bereiken. Ds. García vertelde hier eerder over: ‘Op een gegeven moment konden we met auto’s niet meer verder. Toen werden onze spullen op muilezels geladen. Zo kwamen we op plaatsen waar zelfs geen pad of weg meer was. Het ging niet vanzelf, maar we waren ook niet bang. We waren ons bewust van Gods bescherming en nabijheid. Groot was de vreugde voor deze mensen dat wij hen bezochten. Maar ook dat wij het Evangelie met hen deelden.’

Studiebijbels
Ds. García bestelde elf studiebijbels bij de SEZ voor predikanten in de Sierra Maestra. Inmiddels zijn zes studiebijbels aangekomen.

Zondagse diensten
Op zondag verwelkomt ds. García zijn gemeente in zijn eigen huis. In twee verschillende groepen, vanwege de coronacrisis. De diensten duren anderhalf uur. Ouderen en kinderen blijven vaker thuis om besmetting te voorkomen. Gemeenteleden die al lang bij de gemeente horen en rijp zijn in het geloof komen ook in deze tijd trouw op. Broeders die nog niet zo lang bij de gemeente betrokken zijn slaan makkelijker een dienst over.

Kerkelijk leiders in opleiding
Ook doordeweeks zijn er samenkomsten. Op dinsdag is er een gebedsdienst en op donderdag gaat er een kerkelijk leider in opleiding voor. Ds. García leidt 26 kerkelijk leiders op. Ze krijgen lessen exegese (tekstuitleg), homiletiek (predikkunde) en hermeneutiek (Bijbelse interpretatie).

Lectuurhulp
De SEZ (Eben Ezer in Cuba) voorziet ds. García en zijn studenten van theologische lectuur. Ds. García: ‘Het materiaal van Eben Ezer is voor ons een grote zegen! Op een andere manier kunnen we er niet aan komen. We zijn dankbaar voor het werk van broeder Juan en ook van u. Uw hulp en betrokkenheid bemoedigen ons.’

Geschenk
In januari 2021 hopen 24 studenten hun opleiding af te ronden. Ds. García wil ze als geschenk ieder een studiebijbel geven. We hopen en bidden dat de studiebijbels op tijd bij de predikant zullen arriveren.

Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st