Hoe leest ú de Bijbel?

Auteur: Cubacoördinator SEZ, E.J. Verboom

Tussen lezen en lezen zit een groot verschil. Misschien hebt u zich ook wel eens afgevraagd: ”Hoe moet ik nu de Bijbel lezen en goed interpreteren?” en “Hoe weet ik nu zeker dat ik de teksten en gedeelten goed begrijp?”
 
Als een theologiestudent of predikant uit Cuba zich aanmeldt om lectuur te ontvangen, dan vind ik het eerst belangrijk om te weten wat zijn achtergrond is. Hoe werd hij christen? Welke opleiding heeft hij gehad en op welk niveau? Wat voor lectuur heeft hij al? Heeft hij specifieke wensen qua lectuur om te ontvangen?

Een van de eerste boeken die ik meestal verstuur is: “Principios de la interpretación Bíblica” (Regels voor de Bijbelse interpretatie) door Louis Berkhof. Dit doe ik omdat het belangrijk is dat we altijd eerst de Bijbel zélf lezen. Theologieboeken mogen nóóit de Bijbel, het Woord van God, vervangen. Om het Bijbellezen en de goede interpretatie van de Bijbel te bevorderen, is dit boek een goed hulpmiddel, zowel voor theologiestudenten alsook voor mensen die de Bijbel persoonlijk willen bestuderen.

De auteur, Louis Berkhof, werd in 1873 in Nederland geboren. In 1882 emigreerde hij naar Amerika. Hij studeerde theologie en werd predikant. Ook werd hij leraar in de exegese, onderwees Nieuwe Testament en werd hoogleraar in de systematische theologie en voorzitter van het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids.

“Principios de la interpretación Bíblica” verscheen in 1950. Berkhof helpt met dit boek de basisprincipes van de hermeneutiek toe te passen. Dit is het proces van het begrijpen, vertalen en uitleggen van de betekenis van de Schrift. Het gaat hier om de taalkundige, historische en theologische interpretatie van de Bijbel. Het boek leert ervan bewust te zijn dat er een afstand is tussen de tijd en de cultuur van de Bijbelschrijver en de Bijbellezer. Om de rode draad van een Bijbelboek goed te begrijpen is het noodzakelijk om wat achtergrondinformatie te hebben.

Als u de Bijbel leest is het goed uzelf van tevoren een paar vragen te stellen.

1. Wie is de Bijbelschrijver? Wat weet ik van hem qua tijd, achtergrond, cultuur?
2. Aan wie heeft de schrijver dit geschreven?
3. Wat is het doel van de schrijver?
4. Wat is de stijl van het boek? Is het een historie, een gebed, een lied of een brief?

“Principios de la interpretación Bíblica”  leert deze vragen stellen, waardoor het Bijbelboek beter te begrijpen is. Het geeft geen achtergrondinformatie over de Bijbelboeken. Daarvoor is een introductie of inleiding op het Oude en Nieuwe Testament nodig. Wel kan de lezer van dit boek eerst kennismaken met de historie van de hermeneutiek en krijgt hij basisregels aangereikt voor het vinden van de juiste betekenis van een tekst.

Studenten die dit boek ontvingen willen daarna altijd meer boeken van Berkhof ontvangen. Zoals zijn “Teología sistemática”. Ik sluit af met een citaat van Berkhof: “Als we de Bijbel bestuderen, dan is het niet genoeg dat we de betekenis van de schrijvers begrijpen, we moeten ook de mening van de Geest leren kennen.”

Meer over de Bijbelcursussen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st