Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

Auteur: G.A. van den Berg, algemeen bestuurslid

‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.’ Zo begint het vierde couplet van het Lutherlied. De SEZ mag ook in 2022 dit Woord in Cuba en Spanje verspreiden. In Cuba door daadwerkelijk Bijbels, verklaringen, studiebijbels, cursussen, et cetera te verspreiden. In Spanje door verdiepende kennis over te brengen.  

Bijbelverspreiding


In 2021 had de Najaarsactie als doel de verspreiding van Bijbels op Cuba een impuls te geven. Steeds blijkt dat zonder uitwendige kennis en begrip van de Bijbel dwalingen en afwijkingen niet ver van eenieder van ons zijn. Immers, arglistig is ons hart. De vele predikanten en evangelisten die we mogen ondersteunen zeggen vaak kennis te ontberen. De ultieme kennisbron is en blijft natuurlijk Gods Woord. Wat is er mooier dan dat te mogen verspreiden!

Biblia de Estudio


De afgelopen Zendingsmiddag stond in het teken van de Bijbel. Een leerzame presentatie van prof. dr. M.J. Paul over de (digitale) StudieBijbel en later een presentatie van dr. Marije Coster, vanwege ziekte toegelicht door haar vader, over de vertaling hiervan in het Spaans:  Biblia de Estudio. Deze Biblia de Estudio is voor Cubanen een verrijking. Beschikbaar in een toegankelijke en overzichtelijke mobiele app. In deze app staat de originele tekst (Hebreeuws/Grieks), met daaronder de letterlijke vertaling en Strongnummers (een uniek nummer voor elk woord uit de grondtekst van de Bijbel, waardoor inzichtelijk wordt in welke andere Bijbelteksten hetzelfde woord voorkomt). In het Nieuwe Testament staat er ook nog de vergelijking tussen de vier evangeliën bij. Kortom voor predikanten een mooi digitaal hulpmiddel bij de voorbereiding van de preek.  

Ware kennis


Voor een goede theologische vorming in de leer van de Reformatie kennen we veel waarde toe aan de bekende Bijbelverklaringen (Matthew Henry, Luther, Calvijn, etc.) en onder andere een prachtige studiebijbel. Deze mogen we als SEZ verspreiden in een vertrouwde vertaling inclusief de Drie Formulieren van Enigheid. Prachtig materiaal, maar voor de levende verkondiging van Gods Woord is de leiding van de Heilige Geest allernoodzakelijkst. Die alleen kan ons, zondaren, leren en onderwijzen in de Waarheid. In Cuba, in Spanje, in Nederland en waar dan ook. Hij zorgt ervoor dat Zijn eigen Woord stand zal houden. Immers: ‘Een vaste burcht is onze God …’

Vrijwilliger worden?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st