• home
  • Actueel
  • Een pastorale (brom)fiets. Ondersteuning pastoraat in Cuba

Een pastorale (brom)fiets. Ondersteuning pastoraat in Cuba

Met innerlijke ontferming bewogen… zó zag de Heere Jezus de schare. Zó bezocht Hij mensen als de Goede Herder, met een diep bewogen hart over zowel hun geestelijk als hun lichamelijk welzijn. Naast de prediking op zondag is pastorale (letterlijk: herderlijke!) zorg voor mensen een hoofdtaak van een dominee. Dat is in Cuba zeker niet anders. Hoe ziet het pastoraat er daar uit? Welke ondersteuning biedt de SEZ?

Pastoraat in Cuba


Het pastorale werk is in Cuba zéér belangrijk. Men kent er een wij-cultuur. Relatie is een kernbegrip in deze cultuur. Dit geldt ook in de kerk. Daarbij komt dat veel Cubanen in armoede en onzekerheid leven nu de economische situatie in het land zo slecht is.

Sommige aspecten van de Cubaanse context zijn gunstig voor het pastoraat:
Kerken zijn niet groot. Met honderdvijftig leden heb je in Cuba al een flinke gemeente. De leden en de
dominee kennen elkaar.
Het leven in Cuba speelt zich voor een groot deel buiten af. Rondom het huis of op straat. Daardoor kom je
elkaar vaak tegen, zeker in de dorpjes. Het is makkelijk om contact met elkaar te maken of bij elkaar langs te gaan.
Voordeel in coronatijd is dat een huisbezoek buiten plaats kan vinden. Cubanen zijn open als het gaat om
samen lezen uit de Bijbel en samen bidden. Mensen die langs de tuin van een huis lopen vinden het echt niet vreemd dat de dominee daar met iemand uit de Bijbel leest en bidt.

Ondersteuning SEZ bij pastoraat


Lectuur


Geestelijke relaties (de gemeenschap der heiligen) horen vrucht te zijn van het werk van de Heilige Geest in de kerk. De SEZ voorziet Cubaanse predikanten van lectuur over hoe ze Bijbels pastoraat in de praktijk kunnen vormgeven.

Diaconaat en pastoraat


De meeste dominees bezoeken ook buitenkerkelijken. Diaconale projecten van de SEZ, zoals het voorzien in voedsel en medicijnen, zijn een aanknopingspunt om mensen te bezoeken, met ze te praten over hun geestelijk welzijn en ze uit te nodigen voor de kerkdienst. In gesprekken met Cubaanse dominees moedig ik ze aan praktische hulp ALTIJD te combineren met geestelijk onderwijs, hetzij in gesproken of in geschreven vorm.

Vervoer


Soms heeft een dominee gemeenteleden die verder weg wonen. Of hij dient een tweede gemeente of evangelisatiepost een (paar) dorp(en) verderop. Dan kan het moeilijk zijn om daar te komen door gebrek aan vervoersmiddelen. Ds. Diosmany en ds. Carlos dienen beide zowel een gemeente als een evangelisatiepost. Ds. Carlos: ‘Ik dien een evangelisatiepost in mijn eigen huis en een gemeente in een dorpje acht kilometer verderop. Soms kan ik op zondag niet voorgaan in mijn gemeente, omdat er geen vervoer is.’ De SEZ hielp ds. Carlos om een fiets te kopen. Nu (januari ’22) schrijft hij: ‘Hartelijk dank voor jullie gift! Met mijn eigen inkomsten kon ik de fiets echt niet kopen. Ik ben er alle donateurs van de SEZ heel dankbaar voor!’ Ds. Diosmany kocht recent een pastorale bromfiets met steun van de SEZ: ‘Dank, heel veel dank dat we nu de bromfiets konden kopen, die gebruikt mag worden in dienst van het Koninkrijk.’

Zo ondersteunen we Cubaanse predikanten in hun herderlijke taak in de gemeenten. Met de bede in ons hart dat de opperste Herder het zegent.

Meer weten over ons werk in Cuba?

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st