• home
  • Actueel
  • Ds. Yanel: ‘Het Woord is nooit uitgeput.’

Ds. Yanel: ‘Het Woord is nooit uitgeput.’

‘Niemand uit onze kerk kreeg een christelijke opvoeding. Ook ik niet. Mijn jeugd was moeilijk.’ Aan het woord is ds. Yanel, pastor van een reformatorische huisgemeente midden in Cuba.

Gered en geroepen
‘God, Die rijk is in barmhartigheid, brengt tot de zaligheid wie Hij wil, ondanks alle omstandigheden.’ De Heere gebruikte een jeugdvriend van ds. Yanel om hem bekend te maken met het Evangelie. Deze vriend nodigde ds. Yanel uit voor de kerk.

Op 2 februari 1998 bezocht ds. Yanel een kerkdienst in de Eerste Baptistenkerk ‘De Drie-eenheid’ van Santa Clara. ‘Ds. Homero Carbonell preekte over het thema ‘Redding is van de Heere’, naar aanleiding van Efeze 2:1-9. Een prachtige tekst! Ds. Carbonell citeerde ook Romeinen 5:1-4. Toen heeft de Heere mij gered. Later riep de Heere mij tot de bediening. Op 24-jarige leeftijd werd ik predikant.’

Grote Opdracht
Tweeënhalf jaar geleden werden ds. Yanel en zijn vrouw uitgezonden om zendingswerk te doen op een andere plek in de stad. ‘Onze roeping is de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19, red.), ons doel is de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Een zuster stelde het achterportaal van haar huis ter beschikking om daar samen te komen, totdat we een geschiktere plaats voor de kerk zouden vinden. Ik begon er het Evangelie te prediken. God voegde mensen toe aan de gemeente. Inmiddels hebben we 25 leden, de kinderen en bezoekers niet meegerekend.’
 
Ds. Yanel beschrijft zijn gemeente. ‘Sommige broeders zijn arts, sommige zusters zijn huisvrouw. Er is een broeder die in de kaas- en zuivelfabriek werkt. Een ander verkoopt huishoudelijk artikelen. Verder zijn er gepensioneerde ouderen. Voor ze lid werden van onze gemeente waren sommigen atheïst. Ook zijn er leden afkomstig uit Pinksterkerken en niet-gereformeerde baptistenkerken.’

Bijbels uit het buitenland
Alle leden van de gemeente hebben een eigen Bijbel. Dat is niet vanzelfsprekend in Cuba. ‘Het is hier moeilijk om aan Bijbels te komen. Vooral grote-letterbijbels zijn gewild. Er zijn veel ouderen die geen bril hebben en de kleine lettertjes niet kunnen lezen. In Cuba zijn er geen winkels die Bijbels of goede theologische boeken verkopen. Sommige gemeenteleden kregen hun Bijbel tijdens een bezoek van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ). Anderen kregen een exemplaar dat door andere broeders uit het buitenland werd opgestuurd. We hebben ook digitale Bijbels op telefoons en andere apparaten.’

Liefde voor Watson en Owen
Als predikant wil ds. Yanel zich verder verdiepen in de Bijbelse leer. ‘Ik zou graag meer lectuur over het Oude Testament willen hebben, vooral over Psalmen en Spreuken. Via de SEZ ontving ik inmiddels een complete verklaring van het Nieuwe Testament. Deze Bijbelverklaring betekent heel veel voor me. De Bijbeltekst wordt uitgelegd en toegepast. De verklaring is Theocentrisch. Een goede Bijbelverklaring is een onmisbaar hulpmiddel voor elke herder en leraar. Ook zou ik het boek De Tien Geboden van Thomas Watson willen lezen. Alle geschriften van Thomas Watson en van John Owen zijn het lezen en analyseren waard!’

Een krachtig Woord
Omdat samenkomsten momenteel niet mogelijk zijn, verspreidt ds. Yanel zijn preken via de sociale media. ‘Ik preek over het Bijbelboek Titus. Ik bepreek altijd een Bijbelboek in zijn geheel. Dat heb ik geleerd tijdens mijn predikantsopleiding. Het is belangrijk om de tekst in zijn context te zien. Zo kan ik de gedachtegang van de geïnspireerde auteur overbrengen. Ook lastige onderwerpen komen aan de orde binnen de context waarin ze voorkomen. Het Woord van God is levend en krachtig en dringt door tot in het diepst van de ziel. Het Woord is nooit uitgeput en heeft altijd een krachtige uitwerking. Het is de soevereine en almachtige God Zelf Die spreekt. De Heilige Geest past het toe op de harten en geesten van degenen die God heeft gekozen van vóór de grondlegging van de wereld.’


Meer weten over ons werk in Cuba?

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st