Ds. Martínez ontvangt studiebijbel

Graag delen we het aankomstbericht van een studiebijbel met u. Na het aankomstbericht leest u meer over de betreffende studiebijbel.

Wat een vreugde om u te kunnen vertellen dat de Heere onze gebeden bekroonde door ons de kostbare R.C. Sproul Reformatiebijbel te schenken. Het pakketje is goed bij ons aangekomen. Prijs de Heere. Veel dank, geliefde broeder, voor zo'n waardevolle en onschatbare bijdrage.
Moge de Heere u elke dag getrouw blijven zegenen en gebruiken in uw bediening. - ds. Martínez, Cuba

Studiebijbel wijst op de Christus der SchriftenLa Biblia de Estudio de La Reforma, Sproul, R.C. e.a., Poiema Publicaciones, Medellín (Colombia)

Initiatiefnemer
De Amerikaanse reformatorische theoloog R.C. Sproul (1939-2017) was initiatiefnemer voor deze studiebijbel. Hij staat bekend om zijn verdediging van het Calvinisme en van de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift.

Vanuit het Engels en de grondtalen
De studiebijbel verscheen eerst in het Engels, als The Reformation Study Bible. Het doel was te komen tot een reformatorische studiebijbel, en dat betekent… terug naar de Schrift zelf! De basis van dit meesterwerk is de Bijbelvertaling La Biblia de Las Americas, een degelijke vertaling vanuit de grondtalen. Aan de verklarende onderdelen hebben 75 onderlegde theologen en predikanten meegewerkt. Vanuit het Engels is de studiebijbel nauwgezet vertaald in het Spaans.  

Inhoud
De studiebijbel bevat introducties op de Pentateuch, de historische Bijbelboeken, de profeten, de intertestamentaire periode, het Nieuwe Testament, de Evangeliën, Handelingen en de pastorale brieven en bovendien een introductie op elk Bijbelboek afzonderlijk. Bij elk Bijbelboek vindt de lezer een indeling, thema’s, illustraties, overzichtskaarten, enzovoorts. Het geheel is voorzien van veel tekstverwijzingen om tekst met tekst te kunnen vergelijken. Bijzonder zijn de lijnen die steeds getrokken worden van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament.  

Belijdenisgeschriften
Achterin de Studiebijbel zijn opgenomen: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels, de Westminster Confessie en de Belijdenis van Londen 1689.  

Theologische thema's
Zeventig theologische thema’s worden besproken, zoals: het werkverbond, de erfzonde, de godheid van Christus, de wedergeboorte en de volharding der heiligen.

Wat onderscheidt deze studiebijbel van andere?  

1 Onder het kopje Theologie worden de eigenschappen en de handelingen van God in elk Bijbelboek weergegeven.  

2 Van elk Bijbelboek wordt de betekenis in het geheel van de Bijbelse historie weergegeven.

3 Bij elk Bijbelboek staan aanwijzingen voor de interpretatie van het betreffende Bijbelboek.

4 Bij elk Bijbelboek staan aanwijzingen hoe Christus is te vinden in het betreffende Bijbelboek.

Dit laatste is zeker niet overbodig. Mogen velen werkelijk Christus ontdekken, door Gods genade en het onderzoek van de Schriften. Want die zijn het, die van Hem getuigen!

Help uw Spaanstalige naaste

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st