Ds. Grave de Peralta had bijna geen boeken

Ds. Grave de Peralta ontving al verschillende delen van Bijbelverklaringen van de SEZ. Hij vertelt dat hij aan het begin van zijn bediening vrijwel geen boeken had.

https://www.youtube.com/watch?v=4_8bFct1gcs

Welke boeken verspreidt de SEZ?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st