• home
  • Actueel
  • Diploma-uitreiking voor Bijbelcursisten Cuba

Diploma-uitreiking voor Bijbelcursisten Cuba

Donderdag 30 mei werd er een diploma-uitreiking gehouden van de Ebenezer Bijbelcursussen (SEZ). Deze vond plaats in de Baptistenkerk (behorend tot de CBCOR = Oostelijke Baptisten Conventie Cuba) in de gemeenschap van Mandinga. Mandinga is moeilijk te bereiken, want de stad ligt in bergachtig gebied. De plaats heeft amper duizend inwoners. De inwoners leven voornamelijk van de landbouw. De plaatselijke kerk is 108 jaar oud.

Broeder Michel Roberto is de predikant van de genoemde gemeente. Hij heeft de cursisten begeleid. Niet alle cursisten staan op de foto. Sommigen bleven thuis vanwege de coronapandemie, anderen omdat ze lange afstanden moeten lopen om de kerk te bereiken. Ook zijn er veel ouderen. De predikant zal bij de afwezigen het diploma thuis bezorgen.  

Deze mensen hebben drie verschillende cursussen gevolgd, dit zijn:

a) "Wat is de Bijbel?" (Een inleiding tot alle boeken van de Bijbel en een eenvoudige uitleg van wat de Bijbel als zodanig is: het Woord van God)

b) "Jezus Christus en Zijn werk" (Een studie gebaseerd op het Evangelie van Markus, de 16 hoofdstukken van dit boek worden bestudeerd)

c) "Bijbelse geschiedenis van het Nieuwe Testament" (De hele Bijbelse geschiedenis van het NT wordt bestudeerd)

We danken God, omdat deze cursussen enorm helpen bij de groei en het komen tot geestelijke volwassenheid van veel gelovigen, zowel pas bekeerden als anderen die al langer geleden tot geloof kwamen. Ze zijn ook erg nuttig voor evangelisatiewerk onder degenen die de Heiland nog niet kennen.

Ds. Juan Carlos Samón Bulté,
leider distributiepunt Oost-Cuba

Verboden zone

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st