• home
  • Actueel
  • Diploma-uitreiking Spaanse theologieopleiding IBSTE

Diploma-uitreiking Spaanse theologieopleiding IBSTE

Zaterdag 26 juni was een bijzondere dag voor de theologische faculteit IBSTE in Castelldefels bij Barcelona. Een groep studenten nam die dag hun diploma in ontvangst. Aan deze faculteit is de door de SEZ uitgezonden ds. Berend Coster verbonden als decaan en docent.

Ds. Coster sprak de scheidende groep studenten toe onder verwijzing naar Amos 3:7, Hand. 20:27 (over ‘de raad Gods’) en Hand. 13:36 (over het ‘dienen van de raad Gods’ in ‘zijn tijd’ = ‘zijn generatie’).

'Deze woorden bevatten voor jullie zowel een aanmoediging als een opdracht. Het is nu júllie beurt om de raad Gods te dienen in júllie generatie.

Vroeger bedoelden we met een generatie 30-40 jaar, in de huidige, jachtige tijd lijkt een generatie niet langer dan 10 jaar te duren. En laten we goed beseffen dat dit geen makkelijke tijd of generatie is: ze wordt postchristelijk genoemd. Een geestelijk verschraalde en gedesoriënteerde generatie, waarin zelfs de herinnering aan het christendom verdwenen lijkt.

Het is onze wens en bede dat het God zal behagen mede door jullie arbeid nieuwe generaties te roepen tot Zijn Koninkrijk. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest mogen jullie daarbij vergezellen', aldus ds. Coster.

De diploma-uitreiking had dit jaar een speciaal karakter. Er moest namelijk afscheid genomen worden van rector Pedro Sanjaime en zijn vrouw Eunice. Uit alle bijdragen bleek dat br. Sanjaime een breed gewaardeerde docent en leider is geweest. ‘Theologie mag nooit alleen maar wetenschap blijven. Zij moet tot leven worden, zowel bij de verkondigers als bij de hoorders’, benadrukte de scheidende rector.

Meer over ds. B. Coster

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st