Diploma-uitreiking Bijbelcursisten Cuba

Vanuit Cuba kregen we enkele foto's toegestuurd van een diploma-uitreiking voor Bijbelcursisten.

Het past om de Heere te danken dat er weer een groep Cubaanse christenen was die zich heeft kunnen verdiepen in de Bijbelse leer. Híj heeft voorzien in financiële middelen voor dit werk, in belangstelling bij deze Cubanen om de cursussen te gaan volgen en in kracht en wijsheid voor de correctoren en de cursisten. Hij geve Zijn zegen over het geleerde.

Meer over de Bijbelcursussen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st