• home
  • Actueel
  • Deze 6 vragen stelden Cubaanse predikanten in december

Deze 6 vragen stelden Cubaanse predikanten in december

Cubacoördinator Elbert Verboom is steeds bereikbaar voor Cubaanse predikanten. Hij denkt mee over hun vragen en stuurt waar nodig lectuur op die kan helpen om antwoorden te vinden.

1. Ik wil graag les gaan geven uit de Heidelbergse Catechismus. Kun je me een introductie sturen op de Heidelbergse Catechismus?

2. Ik wil graag onderwijs geven over de 5 punten van het Calvinisme. Heeft u voor mij iets beschikbaar wat eenvoudig is om te gebruiken?

3. Ik ben bezig om een scriptie de schrijven over homoseksualiteit en de Bijbel. Heeft u input waarin duidelijk de Bijbelse lijn wordt weergegeven, onderbouwd met teksten?

4. Broeder, een vraag die me bezighoudt is: Is de kerk het Koninkrijk van God? Wat is de visie van de Reformatie hierop?

5. Wat is de Bijbelse visie voor vandaag op het geven van de tienden? Is dit hetzelfde als ‘ofrenda’? (‘Ofrenda’ betekent letterlijk ‘aanbod/offer’, vergelijkbaar met wat wij ‘collecte’ noemen.)

6. Ik wil graag lectuur met een Bijbelse uitleg van het genadeverbond en de daarmee verbonden besnijdenis en de kinderdoop.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st