Dankwoord Berend en Jacobine Coster

1992  2022  Dertig jaar dienen in SpanjeAan onze vrienden en aan de lezers van de Zendingsbode,

In augustus 1992 werden we door het bestuur van de Spaanse Evangelische Zending uitgezonden naar Spanje, vanuit de Hervormde kerk in IJsselmuiden, in een dienst die geleid werd door de toenmalige voorzitter dominee M.C. Tanis. We vertrokken met onze jonge kinderen vanuit Grafhorst naar Vallgorguina, een dorp iets ten noorden van Barcelona.

We hebben ons veelomvattende werk in dienst van de Spaanse kerken dertig jaar mogen volbrengen, door God gezegend met een goede gezondheid, gesteund door onze kinderen en daartoe in de gelegenheid gesteld door het bestuur van de SEZ.

Nu we officieel bij de SEZ vertrokken zijn, willen wij ieder via deze brief hartelijk bedanken voor alle vormen van meeleven die we deze drie decennia ontvingen. En vooral ook voor gebed voor ons gezin, voor het werk dat we in Spanje mochten doen, voor de Spaanse protestantse kerken en voor de theologische opleidingen waaraan Berend verbonden was en in mindere mate nog zal blijven.
Het weten een meelevend thuisfront te hebben gaf ons kracht en moed.

We doorstonden tegenslagen en teleurstellingen, maar beleefden ook hoopgevende periodes, waarmee de Heere ons zegende. In de loop van de jaren voelden we steeds sterker dat ons werk onze roeping was, dat ons motiveerde en waarvoor we de krachten ontvingen. We wisten er ons verantwoordelijk voor totdat we ervan zouden worden teruggeroepen. De concrete en zakelijke einddatum was de dag van Berends pensionering, 15 november 2022, de dag waarop het werkcontract met de SEZ eindigde.

We blijven ons sterk verbonden voelen met onze Spaanse gemeente in Mataró, de scholen waar Berend gewerkt heeft, vrienden, buren, kennissen en de leefomgeving waar we ons thuis voelden en waarvan we zijn gaan houden.

Op 1 april jl. organiseerde het bestuur voor ons een afscheidsbijeenkomst in de Hervormde Kerk in Rouveen, onze nieuwe woonplaats. Aanwezig waren ons hele gezin, (oud)bestuursleden, familie en vrienden, ook enkele vrienden/collega's uit Spanje, kennissen en velen uit heel Nederland die gedurende dertig jaar trouw contact met ons onderhielden en ons hadden bemoedigd. Na de samenkomst hebben we tijdens de receptie veel handen geschud.

We waren overweldigd zoveel vrienden te ontmoeten en bedanken nogmaals het bestuur voor de hartelijke wijze waarop het afscheid was georganiseerd, de goede en betekenisvolle woorden die gesproken zijn, ieder die aanwezig was en alle attenties. Ook via post en mail ontvingen we blijken van vriendschap en verbondenheid. Heel hartelijk bedankt ervoor. We hopen dat de goede contacten mogen voortduren en wensen ieder van harte Gods zegen.

Ons gebed is dat de Heere alles wat wij in zwakheid en gebrek hebben mogen doen en het zendingswerk dat voortgezet wordt tot zegen wil stellen, in Spanje en op Cuba.
Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.           Filippenzen 4:20


Met een hartelijke groet, Jacobine en Berend Coster
Rouveen

Meer over ds. B. Coster

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st