Catechismusverklaring aangekomen

Een Cubaanse predikant deelde zijn voornemen voor 2021 met ons: preken over de Heidelbergse Catechismus. Inmiddels is de catechismusverklaring van ds. H. Hofman bij deze predikant aangekomen.

'Ik heb zojuist een van de pakketten ontvangen. Ik stuur je een foto met wat ik heb ontvangen. Zoals je ziet, zat ik al snel aandachtig te lezen. Wij zijn u zeer dankbaar. Wilt u alstublieft alle broeders van de SEZ bedanken?'

Zendingsgeld

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st