Broeders in de bergen - met video

Verschillende blokkades verhinderen op het moment van schrijven –begin februari- in Nederland de kerkgang. Allereerst zijn veel kerken (deels) gesloten door de coronasituatie. Ook ligt er in een groot deel van Nederland een dik pak sneeuw.
In het hoogste gebergte van Cuba, de Sierra Maestra, is sneeuw geen issue. Het coronavirus wel. Het coronavirus is echter niet de enige blokkade die er de Woordverkondiging in de weg staat.

Meesterlijke bergketen


De Sierra Maestra, met toppen van bijna twee kilometer hoog, ligt in het Zuidoosten van Cuba. De ‘meesterlijke bergketen’ dankt zijn naam aan het feit dat de revolutionair Fidel Castro er tijdens de Cubaanse revolutie met zijn troepen schuilde. Een reden voor historisch geïnteresseerden en Castro-aanhangers om het gebied met een bezoek te vereren. De Sierra Maestra trekt ook natuurliefhebbers. Er komen meer dan 700 verschillende planten voor en er leven ruim 600 diersoorten. De kleinst bekende kikker van het noordelijk halfrond, de Eleutherodactylus iberia, is alleen hier aangetroffen.

Paarden en muilezels


Ds. Delgado bedwingt de moeilijk begaanbare bergweggetjes met weer een andere reden. Twee keer per jaar verlaat hij zijn woonplaats Camagüey om in de bergen zijn broeders te ontmoeten en te helpen. Het valt niet mee om ze te bereiken. Met een auto kom je op de ruwe bergpaden niet ver. Hier zijn paarden en muilezels het meest geschikte vervoersmiddel. Als ds. Delgado de bergen in trekt, zijn deze dieren zwaar beladen met kleding, hygiëneartikelen en christelijke lectuur. De kleding en hygiëneartikelen zijn door de gemeente van ds. Delgado ingezameld. Een deel van de boeken komt uit Nederland, van de Spaanse Evangelische Zending.

Kerkdienst


Met bewogenheid vertelt ds. Delgado over zijn broeders in de bergen:
Het is zondagavond. We bezoeken een kerkdienst van onze broeders in de bergen. De meesten hebben een plek gevonden op een van de houten banken. Enkelen staan. De allerkleinsten zitten gewoon bij moeder op schoot.

Een volle werkweek


Een van de aanwezigen loopt naar voren en neemt het woord. Hij ziet er vermoeid uit. De afgelopen week is hij iedere ochtend vroeg opgestaan. Er moest geld in het laatje komen om zijn gezin te voeden. Misschien heeft hij koffie geplukt. Het kan ook zijn dat hij bananen heeft geplant of dat hij deze week werk gevonden heeft in de bouw. 's Middags kwam hij thuis in zijn eenvoudige, houten huisje om wat te eten, waarna hij vertrok om gemeenteleden thuis te bezoeken. Ook gaf hij catechisatie aan pasbekeerden.

Tijdelijk gebrek


Nu en dan moet hij een bezoek brengen aan de stad om boodschappen te doen. In de bergen zijn veel producten niet te vinden. Zo'n reis naar de stad kost de pastor al gauw een dag. Helaas gebeurt het niet zelden dat hij in de stad niet alles kan krijgen wat hij nodig had. Wat een teleurstelling!

Plotseling pastor


Onze broeder is niet altijd pastor geweest. Enkele jaren geleden liet zijn voorganger de gemeente herderloos achter. De broeder, die toen nog gewoon lid van de gemeente was, stapte naar voren en stelde zich beschikbaar als pastor. Voorbereid op de pastorale bediening was hij niet, maar Gods werk moest toch doorgaan?

Geestelijk gebrek


Het valt niet mee om de last van de gemeente te dragen. De pastor wil zijn gemeente onderwijzen in gezonde leerstellingen. Hij is erg leergierig. Theologische boeken zijn in Cuba echter vrijwel niet te krijgen en zeker niet voor een eenvoudige pastor uit de Sierra Maestra. Internet is voor de bergbewoners ook niet beschikbaar.

Hulp uit Camagüey


De pastor herinnert zich nog goed de bezoeken van ds. Delgado uit Camagüey. Wat een vreugde voor de gemeente toen zij pakketjes ontvingen met kleding, zeep en tandenborstels! Wat een zegen voor hem en de andere pastors: ds. Delgado bracht hen boeken en gaf hen onderwijs.

Coronacrisis


Eerst was er sprake van dat ds. Delgado elke twee maanden zou komen. Helaas was dat niet haalbaar. Het budget van deze dominee uit de stad is ook maar beperkt. Tot de coronacrisis bezocht ds. Delgado de Sierra Maestra daarom twee keer per jaar. Nu is zelfs dat niet meer mogelijk. Een extra reden voor de pastors in de bergen om te bidden om het einde van de coronacrisis.

Lichtjes in de nacht


Even na middernacht verschijnen er op de bergpaden kleine lichtjes. De lichtjes bewegen zich langzaam in allerlei richtingen. Urenlang moeten veel kerkgangers door de nacht lopen om thuis nog wat slaap te pakken voor er weer een nieuwe werkdag aanbreekt. Een paard of muilezel is een luxe die lang niet iedereen zich kan veroorloven.

--------------

Pastor Ruiz


Een van de pastors uit de Sierra Maestra is pastor Ruiz. Het gezin waarin hij opgroeide was niet christelijk. Op een dag hoorde hij een zendeling uit de stad, die kwam preken in de bergen. Onder zijn bediening kwam pastor Ruiz tot geloof.

Samen met zijn vrouw begon pastor Ruiz zijn geestelijke vader te helpen. Het echtpaar werd in de loop van de jaren kerkleider. De predikant die hun gemeente bezocht trok zich na een paar jaar vanwege gezondheidsredenen terug. De gemeente bleef herderloos achter. Het geloof van veel gemeenteleden begon te verslappen. Dringend was de behoefte aan een nieuwe pastor!

Pastor Ruiz was bereid de nieuwe pastor van de gemeente te worden. Dit werk doet hij nu al acht tot tien jaar. Hij breide zijn pastorale bediening in het berggebied uit naar andere nederzettingen. Daar stichtte hij nieuwe kerken. Regelmatig brengt hij met zijn vrouw en kinderen deze kerken een bezoek.

https://www.youtube.com/watch?v=rZSXo83n6C8

Help uw Spaanstalige naaste

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st