Brief uit Cuba: Blij met nieuwe boekenkast

Mijn broeders,

God zegene u rijkelijk.

Broeder, dank aan onze Hemelse Vader voor uw inspanningen en ook dank aan u. Ik ben blij. Ik heb nu namelijk een boekenkast. Een ambtsbroeder hier gaf ik hout om deze boekenkast te maken en vandaag had hij hem af. Hij wilde de werktijd niet eens in rekening brengen!

Ik heb alle boeken geordend die u en andere broeders me hebben toegezonden en die ik door Gods wil in mijn handen ontvangen mocht.

We blijven bidden voor elkaar, zoals altijd aan Zijn voeten in Christus Jezus. We zijn heel dankbaar. Uw broeder, dominee Lázaro, en Marbelis (mijn vrouw), samen met de lokale gemeente hier in Cuba.

Iglesia Evangélica Reformada y Presbiteriana:

" ¡ Soli Deo Gloria ! " (Rom. 11:36)

Werkboekje en verhalen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st