• home
  • Actueel
  • Brief uit Cuba: Bijbelcommentaren en Catechismusverklaring aangekomen

Brief uit Cuba: Bijbelcommentaren en Catechismusverklaring aangekomen

We delen weer een brief uit Cuba met u. Met uw giften en medeleven draagt u bij aan de verspreiding van bijbels en Bijbelse lectuur in Cuba.

Geliefde broeders in de Heere Jezus Christus,

Met groot genoegen en vreugde schrijf ik u om u te bedanken voor de genereuze aandacht die ten gunste van deze dienaar is betoond, omdat uw zending boeken zonder problemen onze handen bereikte.

Het was opnieuw een zeer kostbaar geschenk: Commentaren op Filippenzen, Kolossenzen en Filemon door William H. en Simon K. en een uitstekende uiteenzetting van de Heidelbergse Catechismus. Mijn broeders, heel erg bedankt.

Ik bid de Heere om me te voeden met dit goede onderwijs en om het vermogen om het met vreugde te delen. Dank God, omdat u, geliefde broeders, een instrument bent geworden voor mijn noodzakelijke christelijke opbouw en die van mijn vrouw en van degenen die onze Vader mij in Zijn voorzienigheid laat onderrichten.

Geliefde broeders van zo ver weg, ik bied u mijn meest oprechte uitingen van genegenheid in Christus aan. Moge Hij doorgaan uw leven te vullen met zegeningen van omhoog. Moge God Zelf uw bediening van christelijke literatuur blijven steunen, voor de uitbreiding van de gezonde leer in overeenstemming met het Evangelie van Christus, dat het Woord van God is.

Een broederlijke omhelzing in Christus, mijn broeders.

Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Amen. (2 Joh. 1:3)

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st