Boekenverzending: een zegen voor Cubanen

Van 23 januari tot 11 februari 2023 bezochten Cubacoördinator Elbert Verboom en bestuurslid Gerard van den Berg Cuba. Ze kwamen bij 42 voorgangers thuis. Daarnaast ontmoetten ze nog 11 andere voorgangers. Ze mochten horen dat de verzonden boeken tot zegen zijn. De behoefte aan goede boeken bleek onverminderd groot te zijn.

Elbert Verboom: ‘We mochten tijdens de gesprekken in Cuba horen hoe de Heere het lezen van de lectuur zegent. Hoe ogen open gegaan zijn voor de rijkdom van Gods genade voor zondaren. Twee boekjes die meerdere predikanten noemden, zijn: Leven door Zijn dood door John Owen en De uitleg van de Heidelbergse Catechismus door ds. H. Hofman.  

De lectuur helpt de predikanten om het onderwijs in de gemeenten gestalte te geven. We stimuleren de studie van de literatuur. Tegelijk wezen we er steeds op dat de lectuur het directe Bijbelonderzoek NOOIT mag vervangen. De studiebijbels van R.C. Sproul worden ook zeer gewaardeerd.

Tijdens de reis hebben we ongepland samen met Raúl Toural, coördinator van NET Foundation op Cuba, drie bibliotheken van grote Baptistengemeenten bezocht. Deze drie bibliotheken staan in lokalen waar mensen worden opgeleid tot evangelist of leider van een (Bijbelstudie)groep.

In een van de bibliotheken trof ik een paar exemplaren van onze boeken aan. De inhoud van deze bibliotheken is duidelijk zeer verouderd en de bibliothecaressen staan te springen om nieuwe en goede literatuur. Contactgegevens zijn uitgewisseld en er is beloofd maandelijks een pakketje boeken te sturen, te beginnen met een paar exemplaren van de studiebijbel van Sproul.’

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st