Boeken verzonden september 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Predikanten en theologiestudenten in het land hebben honger naar meer kennis van de Bijbel. Daarom stuurt de SEZ wekelijks kleine boekenpakketjes (met een of twee boeken) naar Cuba. We houden contact met de ontvangers. Zo weten we welke onderwerpen hen bezighouden en horen we of de boeken aankomen. Ook enkele seminaries in Cuba ontvangen lectuur van de SEZ. Nu en dan verstrekken we boeken aan Spaanstaligen buiten Cuba.

Enige tijd hebben we geen pakketjes verstuurd naar Cuba, omdat de pakketjes sinds de coronacrisis niet meer bezorgd werden. Inmiddels ontvingen we weer enkele ontvangstberichten van boeken die tijdens de coronacrisis verstuurd werden.

Deze boeken hebben wij verzonden of klaargezet voor verzending in september.

Nederland
B&H Español Editorial
3x Bijbelse grafieken-, kaarten- en tijdlijnenboek
Dowley, T.
2x Bijbelse Atlas
Ediciones Bíblicas
2x Dagboekje 2020 La Buena Semilla
Editorial Patmos
De Bijbel met geïllustreerde encyclopedie - Reina Valera 1960
Lloyd Jones, D.M.
1x Predikers en prediking
MacArthur, J.
4x Studiebijbel
Sociedad Bíblica
Bijbel ‘La palabra’ met geïllustreerde encyclopedie
Spurgeon, Ch. H.
10x Hoe de Bijbel te lezen
Spurgeon, Ch. H.
1x Chequeboek van de bank des geloofs
Spurgeon, Ch. H.
1x Pastorale adviezen
Uitgeverij Vida
3x Grootletterbijbel - Reina Valera 1960

Peru
MacArthur, J.
1x Studiebijbel
Ryle, J.C.
1x Hebt u zekerheid?
Spurgeon, Ch. H.
1x Chequeboek van de bank des geloofs
Uitgeverij Vida
5x Grootletterbijbel - Reina Valera 1960
Vreugdenhil, Joh.
1x De Bijbelse Geschiedenis verteld aan onze kinderen

Colombia
Thompson, F.C.
5x Studiebijbel

Cuba
SBT
1x Nieuw Testament
Lloyd Jones, D.M.
1x Uit de diepten (Psalm 51)
Lloyd Jones, D.M.
1x Preken over Handelingen 1-3
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Kolossenzen en Filemon

De boeken komen aan...

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st