Boeken verzonden oktober 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Predikanten en theologiestudenten in het land hebben honger naar meer kennis van de Bijbel. Daarom stuurt de SEZ wekelijks kleine boekenpakketjes (met een of twee boeken) naar Cuba. We houden contact met de ontvangers. Zo weten we welke onderwerpen hen bezighouden en horen we of de boeken aankomen. Ook enkele seminaries in Cuba ontvangen lectuur van de SEZ. Nu en dan verstrekken we boeken aan Spaanstaligen buiten Cuba.

Deze boeken hebben wij verzonden of klaargezet voor verzending in oktober.

Peru
B&H Español Editorial
1x Grootletterbijbel met verwijsteksten
B&H Español Editorial
2x Compacte grootletterbijbel met verwijsteksten
Editorial Peregrino
2x El Heraldo (tijdschrift) nr. 277 en 279

Colombia
Muñoz, V./Aleman, M.
6x Bijbelcursus. Wat is de Bijbel? Deel 1
Stott, J.
6x Portret van een prediker
Bakker, F.
6x Gebedsgestalten

Cuba
Admirant, P.J. den
2x Een lamp voor mijn voeten
Baxter, R.
1x De vernieuwde pastor
Barret, M.P.V. & Bell, R.D.
1x Grammaticaal handboek van de Hebreeuwse Bijbel

Berkhof, L.
1x Principes voor Bijbelinterpretatie
Brown, R.
2x Commentaar op Numeri
Bruce, F.F.
1x Paulus, apostel van het bevrijde hart
Calvijn, J.
3x Institutie
Calvijn, J.
1x Verklaring van Hebreeën
Calvijn, J.
1x Verklaring van Efeze
CLIR
2x Kindercatechismus
CLIR
2x Heidelbergse Catechismus voor kinderen
Editorial Peregrino
El Heraldo (tijdschrift) 16x nr. 277, 17x nr. 279 en 21x nr. 280
Editorial Peregrino
Nueva Reforma (tijdschrift) 8x nr. 130 en 8x nr. 131
Gledhill, T.
1x Verklaring van Hooglied
Groot, J.E. de
1x Israël op weg: van Horeb naar Moab
Grudem, W.A.
1x Bijbelse doctrine
Harrison, E.F.
1x Inleiding op het Nieuwe Testament
Hendriksen, W.
1x Verklaring van Markus
Hendriksen, W.
1x Verklaring van Lukas
Hodge, Ch.
1x Wat is het presbyterianisme?
Hofman, H.
9x Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
Jackman, D.
1x Verklaring van Jozua
Lammé, N.
1x De Godslastering tegen de Heilige Geest
Lammé, N.
1x Reageerbuisbevruchting
Lloyd-Jones, D.M.
1x Authentiek christendom (preken over Handelingen 4 en 5)
Longman, T & Dillard, R.B.
1x Inleiding op het Oude Testament
Lopes, A.N.
1x Wijding van de vrouw
Luther, M.
1x Verklaring van 1 en 2 Petrus, Judas en 1 Johannes
MacArthur, J.
3x Studiebijbel
Machen, J.G.
2x Mensvisie
Motyer, A.
1x Verklaring van Jesaja
Owen, J.
1x De afsterving van de zonde
Owen, J.
1x Leven door Zijn dood
Palmer, E.H.
1x Sleuteldoctrines
Pfeiffer, Ch.F.
1x Complete atlas van de Bijbel
Ryle, J.Ch.
1x Het geheim van het christelijke leven
Ryle, J.Ch.
1x Zekerheid van de zaligheid
Ryle, J.Ch.
1x Meditaties over Markus
Ryle, J.Ch.
1x Meditaties over Johannes 1-6
Ryle, J.Ch.
3x Eenvoud in de prediking
Ryle, J.Ch.
1x De Kerk die Christus bouwt
Ryle, J.Ch.
2x Bent u ziek?
SBT
2x Nieuw Testament
SBT
4x María Jones y su Bíblia
Sproul, R.C.
1x Wat een goede vraag!
Sproul, R.C.
2x Hoe de Bijbel te bestuderen en te interpreteren
Spurgeon, Ch.H.
1x Er is geen ander Evangelie
Stott, J.
1x Portret van een prediker
Vreugdenhil, Joh.
1x De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen
Wilcock, M.
1x RichterenSpreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st