Boeken verzonden november 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Predikanten en theologiestudenten in het land hebben honger naar meer kennis van de Bijbel. Daarom stuurt de SEZ wekelijks kleine boekenpakketjes (met een of twee boeken) naar Cuba. We houden contact met de ontvangers. Zo weten we welke onderwerpen hen bezighouden en horen we of de boeken aankomen. Ook enkele seminaries in Cuba ontvangen lectuur van de SEZ. Nu en dan verstrekken we boeken aan Spaanstaligen buiten Cuba.
 
In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Predikanten en theologiestudenten in het land hebben honger naar meer kennis van de Bijbel. Daarom stuurt de SEZ wekelijks kleine boekenpakketjes (met een of twee boeken) naar Cuba. We houden contact met de ontvangers. Zo weten we welke onderwerpen hen bezighouden en horen we of de boeken aankomen. Ook enkele seminaries in Cuba ontvangen lectuur van de SEZ. Nu en dan verstrekken we boeken aan Spaanstaligen buiten Cuba.

Deze boeken hebben wij verzonden of klaargezet voor verzending in november.

Nederland
Ediciones Bíblicas
3x Dagboekje ‘Het goede zaad’

Peru
Chrispin, G.
2x Hoe kan God mij accepteren?
Reina-Valera 1960
2x Bijbel
TBS
4x
Gereviseerde Reina-Valerabijbel
TBS
15x
Gereviseerde Reina-Valera Johannesevangelie
Vila, S. & Escuain, S.
1x Bijbels woordenboek

Cuba
TBS
9x Gereviseerde Reina-Valerabijbel
Adams, J.
1x De doop, een reformatorisch perspectief
Baxter, R.
1x De vernieuwde pastor
Benton, J.
2x Wat gebeurt er daarbuiten?
Berkhof, L.
3x Principes voor Bijbelinterpretatie
Burt, D.F.
1x Commentaar op Ruth
Calvijn, J.
1x Institutie
Calvijn, J.
1x Commentaar op Romeinen
Cortés, F. en anderen
1x Psychologie, praktische psychologische concepten voor de christelijke arbeider
Dam, C. van
1x Jehovah’s Getuigen ontmaskerd
DeYoungh, K.
1x Wat leert de Bijbel echt over homoseksualiteit?
Ediciones Bíblicas
4x Dagboekje ‘Het goede zaad’
Editorial Peregrino
3x El Heraldo (tijdschrift)
Edwards, B.
1x God trok hem uit de modder (biografie John Newton)
Geisler, N. & Brooks, R.
2x Apologetiek, waardevolle instrumenten om uw geloof te verdedigen
Gledhill, T.
1x Verklaring van Hooglied
Grau, J.
1x Volmaakt rentmeesterschap
Grau, J.
1x De Christen, die onbekende
Green, G.
1x Genadeverbond en kinderdoop
Harrison, E.F. en anderen
1x Woordenboek van de theologie
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Lukas
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Efeze
Henry, M.
1x Commentaar op Jeremia en Klaagliederen 1
Henry, M.
1x Commentaar op Jeremia en Klaagliederen 2
Hodge, Ch.
1x Commentaar op 1 Korinthe
Hofman, H.
9x Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
Lloyd-Jones, D.M.
2x Authentiek christendom (preken over Handelingen)
Lloyd-Jones, D.M.
1x Uit de diepten. Verklaring van psalm 51.
Lloyd-Jones, D.M.
1x Echt geluk. Verklaring van psalm 1.
Longman, T. & Dillard, R.B.
2x Introductie op het Oude Testament
MacArthur, J.
10x Studiebijbel
Masters, P.
2x De kracht van gebedsbijeenkomsten
Motyer, A.
1x Commentaar op Exodus
Mundo Hispano
2x Korte Bijbelconcordantie
Pfeiffer, Ch.F.
1x Complete atlas van de Bijbel
Pink, A.W.
4x Een viervoudige redding
Pond, C.
1x De schoonheid van Jezus
Ryle, J.Ch.
4x Meditaties over Johannes
Ryle, J.Ch.
1x De Kerk die Christus bouwt
Schipper, H.
1x De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift
Scott, W.B.
2x De Sabbat
SEZ
25x Bijbelcursus ‘Wat is de Bijbel?’
Sharon, J.
1x Genderideologie: wat moeten christenen weten?
Sproul, R.C.
1x Wat een goede vraag!
Spurgeon, Ch.H.
1x Hoe de Bijbel te lezen
Taylor, A.
1x Dagelijkse Bijbellezingen
TBS
1x Gereviseerde Reina-Valerabijbel grote letter
Tidball, D.
1x Commentaar op Leviticus
Vreugdenhil, Joh.
5x De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen
Waldron, S.E.
1x Commentaar op de Londen Confessie 1689
Watson, T.
1x De tien geboden

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st