Boeken verzonden naar Cuba januari 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. De SEZ heeft contact met meer dan 1.000 predikanten en theologiestudenten in Cuba. Om de beurt ontvangen zij een boek.
In januari 2020 verzonden wij deze boeken:

Thompsom - Studiebijbel
Den Admirant - Lamp voor mijn voeten deel 1
Den Admirant - Lamp voor mijn voeten deel 3
Den Admirant - 3x Lamp voor mijn voeten deel 4
Berkhof - Bijbelse interpretatie
Edersheim - Het leven in de tijd van Jezus de Messias
Machen / Grisham - De visie op de mens
MacArthur - Studiebijbel
F. Bakker - 3x Bid zonder ophouden (Gebedsgestalten)
Dever - Een gezonde kerk
Lloyd Jones - 2x Het kruis
Lloyd Jones - Gezag
Calvijn - Institutie deel 2
Calvijn - Institutie deel 1
Grudem
 - Bijbelse doctrine
Hendriksen
- Commentaar op de Kolossenzen en Filemon
Hendriksen - Commentaar op Jakobus en 1-3 Johannes
Hofman H. - Verklaring Heidelbergse Catechismus
2x Dagboekje La Buena Semilla 2020
Kevan - Ik wil de Bijbel begrijpen
Peter Masters - Het charismatische fenomeen
Ryle - Nieuw leven
Ryle - Meditaties over Johannes 7-12
Spurgeon - Een optimale bediening
Tamminga - Handboek voor ouderlingen
Vreugdenhil - 2x deeltjes kinderbijbel
Watson - Het Onze Vader

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st