Boeken verzonden maart 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. We verspreiden ook steeds wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in maart.


Peru
Berkhof, Louis
1
x
Principes voor de Bijbelse interpretatie
CLC
32
x
Bijbel
SBT / TBS
2
x
Grootletterbijbel

Colombia
Muñoz, Valentín
25
x
Bijbelcursus les 5-8 over Romeinen

Cuba
Admirant, P.J. den
4
x
Een lamp voor mijn voeten
Atkinson, D.
1
x
Commentaar op Genesis 1-11
Baldwin, J.G.
1
x
Commentaar op Genesis 12-50
Baxter, R.
2
x
De vernieuwde dominee
Benge, J. & G.
1
x
Vervolging in Holland (biografie Corrie ten Boom)
Berkhof, Louis
2
x
Introductie op de systematische theologie
Brockhaus, R.
1
x
Jongeren en het huwelijk
Bunyan, J.
2
x
Het gebed
Bunyan, J.
1
x
Hoe te bidden in de Geest
Burt, David
1
x
Commentaar op Nehemia
Calvijn, Johannes
5
x
Commentaar op Jona
Calvijn, Johannes
3
x
Commentaar op de pastorale brieven
Calvijn, Johannes
1
x
Commentaar op Efeze
Calvijn, Johannes
1
x
Commentaar over Romeinen
Calvijn, Johannes
1
x
De Institutie
Calvijn, Johannes
1
x
Commentaar op Romeinen
CLIE
1
x
Bijbel Hebreeuws / Spaans
Davis, Dale Ralph
1
x
Er ontbrak geen woord (Over Jozua)
Dillard & Longman
2
x
Introductie op het OT
Ediciones Bíblicas          
2
x
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Evans, M.J.
1
x
Commentaar op 1 en 2 Samuel
Ferguson, S.
1
x
Alleen in Christus
Flavel, J.
1
x
Het misterie van de voorzienigheid
Grau, José
1
x
Tijd om te reformeren
Grau, José
1
x
De profetieën van Daniël
Green, Guillermo
2
x
Het genadeverbond en de kinderdoop
Gresham, J. Machen
1
x
Christelijke visie op de mens
Harrison, E.S.
3
x
Introductie op het NT
Hendriksen, W.
3
x
Commentaar op 1 Petrus / Judas
Hendriksen, William
2
x
Commentaar op Jakobus en 1-3 Johannes
Hendriksen, William
2
x
Commentaar op Kolossenzen
Hendriksen, William
2
x
Commentaar op Galaten
Hendriksen, William
2
x
Het genadeverbond
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op Openbaring
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op Filippenzen
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op Efeze
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op 1 en 2 Timotheüs
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op 1 en 2 Thessalonicenzen
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op Handelingen
Henry, Matthew
1
x
Commentaar op Mattheüs
Hodge, C.
1
x
Commentaar op 2 Korinthe
Hodge, C.
1
x
Commentaar op 1 Korinthe
Hodge, C.
1
x
Van het christelijke teken
Hodge, C.
1
x
Dogmatiek
Hodge, C.
1
x
Wat is het presbyterianisme
Hofman, Herman
4
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Jager, H.J.
1
x
Sleutelwoorden uit het NT
Johnson, D.E.
1
x
De kinderdoop, een brief aan mijn dochter
Kevan, Ernest F.
1
x
Ik wil de Bijbel begrijpen
Lacueva, F.
1
x
Geïllustreerd theologisch woordenboek
Lammé, N.
1
x
De lastering tegen de Heilige Geest
Lammé, N.
1
x
In vitro fertilisatie
Lloyd Jones, Martin
1
x
De Puriteinen
Lloyd Jones, Martin
1
x
Vanuit de diepte (Over Psalm 51)
Lloyd Jones, Martin
1
x
De betreurenswaardige staat van de mens en de kracht van God
Lloyd Jones, Martin
1
x
Ik schaam me niet
Lópes, A.N.
1
x
De bediening van de vrouw
Luther, M.
1
x
Commentaar op Petrus, Judas en de brieven van Johannes
Marcel, P. Ch.
2
x
De doop, het sacrament van het genadeverbond
Merle 'd Aubigne, J.-H.
1
x
Historie van de Reformatie
Molina, Clara
1
x
Oh nee, mijn man is dominee
Motyer, J.A.
1
x
Commentaar op Jesaja
Olley, J.W.
4
x
Commentaar op 1 Koningen 1-16
Olst, Peter van
2
x
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Owen, J.
3
x
De afsterving van de zonde
Owen, J.
2
x
De verleiding
Owen, J.
2
x
De glorie van Christus
Owen, J.
2
x
Leven door Zijn dood
Owen, J.
1
x
De verleiding
Piper, John
2
x
De grootheid van God in de prediking
Plummer, Robert
2
x
De Bijbel interpreteren
Pond, Clifford
1
x
De schoonheid van Christus
Powers, Bruce P.
1
x
Handboek voor het christelijk onderwijs
Rodriguez, F.
6
x
Brief aan de Romeinen
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Lukas 1-10
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Lukas 11-24
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Johannes 7-12
Ryle, J.C.
1
x
De plichten der ouders
Ryle, J.C.
1
x
Eenvoud in de prediking
Sharon, James
3
x
De genderideologie
Sociëdad Bíblica
1
x
Bijbel
Sproul, R.C.
2
x
Studiebijbel van de Reformatie
Sproul, R.C.
1
x
Hoe uw geloof te verdedigen
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Het chequeboek van de bank des geloof
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Preken uit het jaar van de opwekking
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Lessen voor mijn studenten
TBS
11
x
Gereviseerde Reina-Valera NT + Psalmen en Spreuken
TBS
3
x
Reina-Valerabijbel oude versie
TBS / GBS
8
x
Bijbel in de grondtalen Textus Receptus
Tidball, Derek
1
x
Commentaar op Leviticus
Vreugdenhil, J.
2
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Wallace, Ronald S.
2
x
Commentaar op Daniël
Watson, Thomas
2
x
De tien geboden
Watson, Thomas
1
x
De hoofdsom van de geloofsleer
Watson, Thomas
1
x
Het Onze Vader
Wilcock, Michael
1
x
Commentaar op Psalm 1-72
Wilcock, Michael
1
x
Commentaar op Psalm 73-150
Wright, Christopher
2
x
Commentaar op Ezechiël
3
x
USB-stick digitale bibliotheek

Meer weten over ons werk in Cuba?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st