Boeken verzonden maart 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. De SEZ heeft contact met meer dan 1.000 predikanten en theologiestudenten in Cuba. Om de beurt ontvangen zij een boek. Ook worden er nu en dan boeken verstrekt aan Spaanstaligen buiten Cuba.
In maart 2020 verzonden wij deze boeken:

Nederland

 
Reina Valera 60
7x Bijbel
 
 
 
Cuba

USB Sticks
1x
 
J. MacArthur
1x Studiebijbel  
 
Bavinck, H.
1x Gereformeerde dogmatiek
 
Admirant, P.J. den
1x Een lamp voor mijn voet digitaal
 
Admirant, P.J. den
4x Een lamp voor mijn voet deel 4
 
Admirant, P.J. den
3x Een lamp voor mijn voet deel 2 (via Héctor)
 
Admirant, P.J. den
2x Een lamp voor mijn voet deel 3
 
Bakker, F.
8x Gebedsgestalten
 
Berkhof, L.
2x Bijbelse interpretatie
 
Berkhof, L.
1x Systematische theologie
 
Bonhoeffer, D.
1x Essentiële geschriften
 
Brown, Raymond
Commentaar op Deuteronomium
 
Bunyan, J.
2x De Christenreis
 
Bunyan, J.
2x De aangename offerande
 
 
Calvijn, J.
1x Commentaar op Hebreeën
 
CLIE
1x Interlineaire Bijbel, Hebreeuws. Profestische boeken.
 
CLIE
3x Geloofsbelijdenissen van de kerk
 
Clie
1x Interlineaire Bijbel Hebreeuws. De Pentateuch.
 
Dever, Mark
1x Een gezonde kerk
 
En La Calle Recta
3x Israël onderweg  
 
En la Calle Recta
2x Dialoog met de apostel Johannes  
 
En la Calle Recta
2x Het leven van de eerste christenen
 
Edersheim, Alfred
 
1x Gebruiken en gewoontes van de Joden in de tijd van Christus
 
Ediciones Bíblicas
2x Het goede Zaad
 
Edwards, J.
1x Religieuze gevoelens
 
Fletcher
1x Overzicht van de kerkgeschiedenis  
 
Green, M.
1x De rol van de vrouw  
 
Green, M.
1x Het genadeverbond en de kinderdoop
 
Guthrie, William
 
1x Des Christens groot interest
 
Gurnall, W.
1x De Christen in de gehele wapenrusting van God
 
Hendriksen
2x Commentaar op 2 Korinthe
 
Hendriksen
1x Commentaar op Handelingen
 
Hendriksen
1x Commentaar op 1 en 2 Thessalonicenzen
 
Hendriksen
 
1x Commentaar op Lukas
 
Hoff, Pablo
1x De voorganger als raadgever  
 
Hofman, H.
4x De Heidelbergse Catechismus
 
Kevan, Ernest
1x Ik wil de Bijbel begrijpen
 
Kistemaker
2 Korinthe
 
Lloyd Jones
2x Predikers en prediking
 
Lloyd Jones
1x Authentiek Christendom Handelingen 1-3
 
Merle dÁubigné
1x Geschiedenis van de Reformatie deel 2
 
La Buena Semilla
1x Dagboekje 2020
 
Orr, James
1x De ontwikkeling van het dogma  
 
Pérez Millos, S.
 
2x Mattheüs: Grieks en Spaans
 
Ryle
1x De grote scheiding
 
Ryle
5x Bent u gelukkig?  
 
Ryle
1x Meditaties over Johannes 1-6
 
Ryle
1x Meditaties over Johannes 7-12
 
Spurgeon
6x Er is geen ander Evangelie
 
Tamminga
1x Pastoraat onder senioren
 
Unger
1x Bijbels handboek
 
Vila Samuel
 
1x Geïllustreerd woordenboek
 
Vreugdenhil
5x Geschiedenissen voor de jeugd
 
Wilcock, Michael
1x Commentaar op Richteren  
 
Wilson
 
1x De christelijke echtgenoot
 
Wright, J.
1x Jezus kennen via het Oude Testament
 
Revista Cristiana
5x El Heraldo

Meer weten over ons werk in Cuba?

Cursos

¿Está interesado en cursos bíblicos escritos?

Ver los cursos

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st