Boeken verzonden januari 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. We verspreiden ook steeds wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in januari.

Nederland
Ediciones Bíblicas          
2
x
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Holman
5
x
Bijbel Reina Valera 1960
Spurgeon, Ch.H.
4
x
Chequeboek van de bank des geloofs
TBS
2
x
Gereviseerde Reina-Valerabijbel

Peru
Muñoz, Valentín
25
x
Bijbelscursus les 1-4 over het Johannes Evangelie
Muñoz, Valentín
25
x
Bijbelcursus les 1-4 over Romeinen
TBS
2
x
Gereviseerde Reina-Valerabijbel
Unger, M.F.
1
x
Bijbels woordenboek

Cuba
Admirant, P.J. den
14
x
Een lamp voor mijn voeten
Berkhof, Louis
2
x
Bijbels handboek voor de christelijke leer
Berkhof, Louis
1
x
Principes voor de Bijbelse interpretatie
Boettner, Loraine
1
x
De predestinatie
Brown, Richard
1
x
Commentaar op Numeri
Burt, David
1
x
Commentaar op Ruth
Calvino, Juan
1
x
Commentaar op Genesis
Calvino, Juan
4
x
Commentaar over Romeinen
Calvino, Juan
1
x
De verkiezing en de voorzienigheid van God
Calvino, Juan
1
x
De institutie
Calvino, Juan
1
x
Commentaar op Jona
Carr, Simonetta
1
x
Maarten Luther
Casimiro, Arival Días
1
x
Kerkplanting
Chirico, Leonardo de
1
x
We spreken over Maria?
Dillard & Longman
1
x
Introductie over het OT
Olevianus, C. & Ursinus, Z.
2
x
De Heidelbergse Catechismus (zakformaat)
Ediciones Bíblicas          
7
x
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Edge, Finley B.
1
x
Pedagogische methodologie
Evans, M.J.
1
x
Commentaar op 1 en 2 Samuel
Gledhill, Thomas
1
x
Commentaar op Hooglied
Green, Guillermo
1
x
Bijbelse visie op de rol van de vrouw
Hendriksen, William
4
x
Comentaar over Openbaring
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op Jakobus en 1-3 Johannes
Hendriksen, William
1
x
De Bijbel, het hiernamaals en het einde der wereld
Hendriksen, William
1
x
Het genadeverbond
Henry, Matthew
1
x
Jeremia en Klaagliederen 1
Henry, Matthew
3
x
Commentaar over Matthéüs
Henry, Matthew
1
x
Grote thema's in de Bijbel
Hofman, Herman
10
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Lammé, N.
1
x
De lastering tegen de Heilige Geest
Lammé, N.
1
x
In vitro fertilisatie
Lammers, Warren H.
2
x
De prijs van erbij horen
Lloyd Jones, Martín
1
x
Commentaar Handelingen 6-7
Lloyd Jones, Martín
1
x
Commentaar Handelingen 4-5
Lloyd Jones, Martín
1
x
Waar geluk (Over Psalm 1)
Lloyd Jones, Martín
1
x
Vanuit de diepte (Over Psalm 51)
Nymeyer, Bradd L.
1
x
Het geloof van onze vaderen
Martín, Albert N.
1
x
Voorbereid om te preken
Motyer, J.A.
1
x
Commentaar op Jesaja
Mundo Hispano
2
x
Kleine Bijbelse concordantie
Muñoz, Valentín
25
x
Bijbelcursus les 5-8 over het Johannes Evangelie
Murray, Iain
1
x
Spurgeon, een vergeten prins
Poythress, Vern Sheridan
1
x
Mannelijk leiderschap in de kerk en familie
Ryle J.C.
1
x
Meditaties over Lukas 1-10
Ryle J.C.
1
x
Meditaties over Johannes 1-6
Ryle J.C.
1
x
Meditaties over Johannes 13-21
Ryle J.C.
1
x
Meditaties over Markus
Ryle J.C.
1
x
Er is maar één weg tot de zaligheid
Schipper, Hendrik
1
x
De Messias, geopenbaard in de Heilige Schriften
Shaw, Ed
1
x
De kerk en de aantrekking tot hetzelfde geslacht
Sproul, R.C.
1
x
De heiligheid van God
Sproul, R.C.
1
x
De grote leerstellingen in de Bijbel
Steele, Richard
1
x
De plichten van mannen en vrouwen
TBS
17
x
Gereviseerde Reina-Valerabijbel
TBS
3
x
Gereviseerde Reina-Valera NT
TBS
1
x
Nieuwe Testament in het Grieks
TBS
4
x
Bijbel in de grondtalen Textus Receptus
Thompson, F.C.
2
x
Studiebijbel
Tidball, Derek
2
x
Commentaar op Leviticus
Vreugdenhil, J.
27
x
Bijbelse histories voor de jeugd
Wallace, Ronald S.
1
x
Commentaar over Daniël
Wilcock, Michael
3
x
Commentaar over Richteren
Wray, Daniel E.
1
x
De Bijbelse tucht in de kerk
Patmos
1
x
Bijbel met illustraties

Digitale boeken
MacArthur, J.
1
x
Comentaar over Johannes
Smalling, Roger
2
x
Christelijk leiderschap
Meerderen
1
x
Studiebijbel app

Help uw Spaanstalige naaste

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st