Boeken verzonden februari 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. De SEZ heeft contact met meer dan 1.000 predikanten en theologiestudenten in Cuba. Om de beurt ontvangen zij een boek. Ook worden er nu en dan boeken verstrekt aan Spaanstaligen buiten Cuba.
In februari 2020 verzonden wij deze boeken:

Nederland
Dagboekjes
10x Het goede zaad
Reina Valera 60
4x Bijbel

Israël
R.C. Sproul
3x Hoe de Bijbel te bestuderen
L. Berkhof
3x Bijbelse interpretatie

Cuba
Reina Valera
2x Bijbel met geïllustreerde enceclopedie
Septuaginta
1x Griekse Bijbel deel 3
Mundo Hispano
1x Concordantie
Admirant
3x Een lamp voor mijn voet deel 1
Admirant
3x Een lamp voor mijn voet deel 2
Admirant
3x Een lamp voor mijn voet deel 4
Atkinson
Commentaar op Genesis
Baalen
De chaos aan sekten
Bakker F.
2x Gebedsgestalten
Beeke J.L.
De puriteinse en reformatorische spiritualiteit
Berkhof L.
Systematische theologie
Berkhof L.
Bijbelse interpretatie
Buhne Wolfgang
Als God echt bestond
Busch Wilhelm
Jezus, onze bestemming
Calvijn J.
Commentaar op de Romeinen
Calvijn J.
Institutie deel 2
Calvino J.
De uitverkiezing en de voorzienigheid van God
Carson H.
Mijn God, waarom lijd ik?
Clie
Geloofsbelijdenissen (Drie Formulieren van Enigheid)
Foxe
Het boek der martelaren
Harrison
Woordenboek van de theologie
Hendriksen
Commentaar op Handelingen
Hendriksen
Commentaar op Timotheüs en Titus
Hodge, A.A.
Commentaar op de Westminster Confessie
Hodge C.H.
Commentaar op 1 Korinthe
Hodge C.H.
3x Het christelijke teken (Over de kinderdoop)
Hofman H.
Heidelbergse Catechismus
Jackman D.
Commentaar op Jozua
Lloyd Jones
3x Predikers en prediking
Lloyd Jones
Uit de diepte (Psalm 73)
Lloyd Jones
Echt geluk (Psalm 1)
MacArthur J.
9x Studiebijbel
Marcel P.Ch.
De doop, sacrament van het genadeverbond
Ramirez
4x Westminster Confessie en de Kleine Catechismus
Ryle
De plichten der ouders
Spurgeon
Er is geen ander Evangelie
Tamminga
2x Handboek voor ouderlingen

Boeken verzonden januari 2020

Wilt u ook weten welke boeken we in januari verzonden?

Lees het hier

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st