Boeken verzonden december 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. We verspreiden ook steeds wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in december.


Nederland
TBS
3x Gereviseerde Reina-Valerabijbel
Ediciones Bíblicas          
20x Dagboekje ‘Het goede zaad’
Spurgeon, Ch.H.
1x Chequeboek van de bank des geloofs
 
Spurgeon, Ch.H.
1x Het gebed

Cuba
TBS
7x Gereviseerde Reina-Valera NT
TBS
17x Gereviseerde Reina-Valerabijbel
TBS
1x Bijbel in Hebreeuws en Grieks
Sproul, R.C.
2x Studiebijbel
Thompson, F.C.
1x Studiebijbel
MacArthur, J.
10x Studiebijbel
Admirant, P.J. den
5x Een lamp voor mijn voeten
Berkhof, L.
1x Principes voor Bijbelinterpretatie
Berkhof, L.
1x Samenvatting van de gereformeerde leer
Berkhof, L.
1x Inleiding in de systematische theologie
Brown, R.
1x Verklaring van Numeri
Bunyan, J.
1x De Christenreis
Bunyan, J.
1x De Christinnereis
Burt, D.F.
1x Verklaring van Ruth
Calvijn, J.
1x Institutie
Carpenter, E.E. & Comfort, Ph.W.
1x Holman Verklaring Bijbelse termen (Hebreeuws en Grieks)
Ediciones Bíblicas          
1x Dagboekje ‘Het goede zaad’
Fletcher, J.
1x Algemene geschiedenis van het Christendom
Harrison, E.F.
2x Inleiding op het Nieuwe Testament
Hendriksen, W.
1x Verklaring van Mattheüs
Hendriksen, W.
1x Verklaring van Markus
Hendriksen, W.
1x Verklaring van Johannes
Hendriksen, W.
1x Verklaring van Timotheus
Hendriksen, W.
1x Verklaring van Hebreeën
Henry, M.
1x Verklaring van Mattheüs
Kistemaker, S.J.
1x Verklaring van 1 Korinthe
Hofman, H.
5x Verklaring Heidelbergse Catechismus
Lloyd-Jones, D.M.
1x Echt geluk. Verklaring van psalm 1.
Lloyd-Jones, D.M.
1x Het kruis
Lloyd-Jones, D.M.
1x Het geloof op de proef gesteld. Verklaring van psalm 73.
Owen, J.
1x De afsterving van de zonde
Piper, J.
1x De vijf punten
Pfeiffer, Ch.F.
1x Complete atlas van de Bijbel
Pond, C.
1x De schoonheid van Jezus
Stott, J.
 
1x De prediking, brug tussen twee werelden
Tidball, D.
1x Verklaring van Leviticus
Mundo Hispano
1x Korte Bijbelconcordantie
Vila, S.
1x Geïllustreerd Bijbels woordenboek
Vreugdenhil, Joh.
1x De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen

 

 

 

Meer weten over ons werk in Cuba?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st