Boeken verzonden april 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Om de beurt ontvangen predikanten en theologiestudenten een boek van de SEZ. Ook worden er nu en dan boeken verstrekt aan Spaanstaligen buiten Cuba.

Momenteel ligt de post in Cuba helaas stil. Daarom verzenden we tijdelijk geen boeken naar Cuba. Onze Cubacoördinator zet de pakketjes al wel vast klaar, zodat hij ze later naar Cuba kan versturen.

‘Broeder, met deze e-mail wil ik u vragen om literatuur die nuttig is voor mijn geestelijke groei. Ik weet dat u al veel broeders helpt en ik wil u niet tot last zijn in dit werk. Broeder, als u mij kunt helpen, prijs God ervoor en als u het niet kunt, prijs God dan ook.’
Uit een e-mail van een Cubaanse kerkleider


In april 2020 verzonden wij deze boeken:

Nederland
La Buena Semilla
2x Dagboekje 2020
Reina Valera ‘60
1x Bijbel

Cuba
Admirant, P.J. den
1x Een lamp voor mijn voet - deel 4
Baxter, R.
1x De eeuwige rust der heiligen
Berkhof, L.
2x Systematische theologie
Berkhof, L.
1x Introductie in de systematische theologie
Bunyan, J.
1x De Christenreis
Calvijn, J.
1x Institutie
CLIE
1x Interlineaire Bijbel Hebreeuws. De historiën.
Fliedner, F.
1x Luther, zijn leven en zijn werk
Grau, J.
1x De profetieën van Daniël
Hendriksen, W.
1x Commentaar op 1 en 2 Thessalonicenzen
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Galaten
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Genesis
Hoff, P.
1x De voorganger als raadgever  
Hoff, P.
1x De voorganger als raadgever - digitaal
Hofman, H.
2x Verklaring Heidelbergse Catechismus
Kevan, E.
1x Ik wil de Bijbel begrijpen
Lloyd Jones, D.M.
1x Authentiek Christendom Deel 5
Lloyd Jones, D.M.
2x Echt geluk (Psalm 1)
MacArthur, J.
1x Studiebijbel  
Merle d'Aubigné, J.
1x Geschiedenis van de Reformatie
Motyer, J.A.
1x Commentaar op Exodus
Muñoz, V.
1x Bijbelstudie over de Psalmen 1-11
Muñoz, V.
1x Bijbelstudie over de Psalmen 12-50
Muñoz, V.
1x Bijbelstudie over Romeinen
Piper, J.
1x Vijf punten
Reina Valera ‘60
5x Bijbel
Ropero, A.
1x De mannen van Princeton
Ryle, J.C.
15x Ben je ziek? De strijd.
Ryle, J.C.
1x Meditaties over Johannes 13-21
SBT (TBS)
4x Nieuwe Testament
Sproul, R.C.
1x Je geloof verdedigen
Spurgeon, C.H.
1x Opwekkingspreken
Spurgeon, C.H.
3x Er is geen ander Evangelie
Thompson, F.C.
1x Studiebijbel
Vila, S.
1x Geïllustreerd woordenboek
Vreugdenhil, Joh.
2x De Bijbelse Geschiedenis verteld aan onze kinderen
Wilcock, M.
1x Commentaar op Richteren  

Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st