Boeken verstuurd oktober 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook verspreiden wij nu en dan wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in oktober 2021.

Admirant, P.J. den
1
x
Een lamp voor mijn voeten Mattheüs-Lukas
Admirant, P.J. den
1
x
Een lamp voor mijn voeten Johannes-Romeinen
Admirant, P.J. den
1
x
Een lamp voor mijn voeten 1 Korinthe-Filemon
Baldwin, J.G.
1
x
Verklaring van Genesis 12-50
Beeke, Joel
1
x
De heiligheid
Benge, J. & G.
1
x
Vervolging in Holland (biografie Corrie ten Boom)
Burt, David
1
x
Verklaring van Jona
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Hebreeën
Haan, Ditteke den
1
x
Mary Jones en haar Bijbel
Hendriksen, William
2
x
Verklaring van Filippenzen
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Kolossenzen en Filemon
Hendriksen, William
1
x
Het genadeverbond
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Efeze
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Psalm 1-41
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Jozua
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Psalm 42-89
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Psalm 90-150
Hofman, Herman
4
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Kidner, D.
1
x
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen
Kistemaker, Simon J.
1
x
Verklaring van 2 Korinthe
Longman, T. & Dillard, R.B.
4
x
Introductie op het Oude Testament
Pink, A.W.
1
x
De soevereiniteit van god
Ryle, J.C.
1
x
De heiliging
Sproul, R.C.
3
x
Studiebijbel van de Reformatie
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Preeknotities
Stick digitale Bibliotheek
1
x

TBS
/ GBS
83
x
Gereviseerde Reina-Valera NT + Psalmen en Spreuken
TBS / GBS
1
x
Bijbel in de grondtalen Textus Receptus
Thompson, F.C.
1
x
Studiebijbel
Vázquez, J.
1
x
Bijbels woordenboek Hebreeuws / Spaans
Vila
1
x
Bijbels woordenboek
Vreugdenhil, J.
8
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd

Laatste nieuws

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st