Boeken verstuurd november 2022

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook sturen we soms wat boeken naar andere landen of naar Spaanstaligen in Nederland.
 
Deze 117 boeken hebben wij verzonden in november 2022.

Nederland

Ediciones Bíblicas         
 
16
Dagboekje ‘Het goede zaad’ 2023
Holman
3
Groot letter Bijbel

Peru

Holman
1
Zeer groot letterbijbel
CLC
2
Bijbel Reina Valera 1960

Brazilië

GBS
2
Bijbels
TBS
10
Evangelie naar Johannes
Ediciones Bíblicas          
2
Dagboekje ‘Het goede zaad’

Cuba
Bavinck, Herman
1
Onze wonderlijke God
Berkhof, Louis
1
Systematische theologie
Brown, Raymond
1
Verklaring van Deuteronomium
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van de pastorale brieven
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Jozua
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Maleachi
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Hebreeën
CLC
2
Bijbel
ClIR
1
Christelijke geloofsbelijdenissen
Ediciones Bíblicas          
2
Dagboekje ‘Het goede zaad’ 2023
FeLiRe
1
De Heidelbergse Catechismus
Haan, Ditteke den
1
Mary Jones en haar Bijbel
Hendriksen, William
2
Verklaring van Markus
Hendriksen, William
1
Verklaring van Petrus en Judas
Hendriksen, William
1
Verklaring van 1 en 2 Timotheüs
Henry, Matthew
1
Verklaring van Johannes 1-10
Henry, Matthew
1
Verklaring van Johannes 11-21
Henry, Matthew
1
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
1
Verklaring van Joël, Amos en Obadja
Hodge, C.
1
Verklaring van 1 Korinthe
Hofman, Herman
1
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Holman
1
Bijbel met zeer grote letters
Jackman, D.
1
Verklaring van Jozua
La Biblia de Las Américas
1
Bijbel Versie La Biblia de las Américas
Lloyd-Jones, Martyn
1
De Bergrede
Mcllrath, Geoff
2
Waarom Jezus?
Michelén, Sugel
2
De meest wonderlijke geschiedenis ooit verteld
Motyer, J.A.
1
Verklaring van Jesaja
Olyott, Stuart
1
Dienen zoals de Meester
Owen, J.
2
Leven door Zijn dood
Owen, J.
1
De heerlijkheid van Christus
Pérez Millos, Samuel
1
Mattheüs deel 1 Exegetische verklaring van de Griekse tekst
Pérez Millos, Samuel
1
Mattheüs deel 2 Exegetische verklaring van de Griekse tekst
Ryle, J.C.
1
Waarschuwingen aan kerken
Sproul, R.C.
1
Studiebijbel van de Reformatie
TBS
1
Nieuwe Testament in het Grieks
Thompson, F.C.
1
Studiebijbel
Vila, Samuel
1
Nieuw Bijbels woordenboek met illustraties
Vos, Geerhardus
2
De theologie van het Oude en Nieuwe Testament
Vreugdenhil, J.
32
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Wright, Christopher
1
Verklaring van Ezechiël

Ik steun theologisch onderwijs

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st