Boeken verstuurd november 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook verspreiden wij nu en dan wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in november 2021.

Sociedad Bíblica
64
x
Bijbel Reina Valera 1960
Ediciones Bíblicas          
40
x
Dagboekje ‘Het goede zaad’
CLIE
21
x
Drie Formulieren van Enigheid, Apostolicum, belijdenissen van Nicea en
Athanasius
Vreugdenhil, J.
3
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Calvijn, Johannes
2
x
De Institutie deel 1
Calvijn, Johannes
2
x
De Institutie deel 2
Sproul, R.C.
2
x
Studiebijbel van de Reformatie
Atkinson, D.
1
x
Verklaring van Job
Backhouse, E. en Tylor, C.
1
x
Vroege kerkgeschiedenis. Tot de dood van Constantijn
Brownlow, North
1
x
De rijke man en Lazarus
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Hebreeën
Eusebius
1
x
Kerkgeschiedenis
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Mattheüs
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Openbaring
Hendriksen, William
1
x
Meer dan overwinnaars
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Daniël
Hodge, C.
1
x
Van het christelijke teken
Hoekema, Anthony
1
x
De Bijbel en de toekomst
Lloyd-Jones, Martyn
1
x
De onveranderlijke waarheid
Motyer, J.A.
1
x
Verklaring van Jesaja
Shaw, Ed
1
x
De kerk en de aantrekkingskracht tot het eigen geslacht
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Er is geen ander Evangelie
TBS
1
x
Reina-Valerabijbel oude versie
Watson, Thomas
1
x
De hoofdsom van de geloofsleer
Watson, Thomas
1
x
Het Onze Vader
Wilcock, Michael
1
x
Verklaring van Psalm 1-72

De boeken komen aan...

Meer weten over ons werk in Cuba?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st