Boeken verstuurd mei 2023

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken. Ook ontvangen Spaanstaligen in Nederland soms Bijbels en boeken.
 
Deze Bijbels en boeken gingen in mei op de post. De meeste Bijbels en boeken zijn onderweg naar Cuba. Enkele Bijbels en boeken kwamen terecht bij Spaanstaligen in Nederland.

Kinderbijbels, studiebijbels en Bijbels (61)
CLC
6
Bijbel
Sproul, R.C.
6
Studiebijbel van de Reformatie
Vreugdenhil, J.
43
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
TBS
1
Nieuwe Testament met Psalmen en Spreuken
2
Bijbel met grote letter (handzaam formaat)
Michelén Sugel
3
De meest wonderlijke geschiedenis ooit verteld

Overige lectuur (162)
Admirant, P.J. den
1
Een lamp voor mijn voeten Hebreeën-Openbaring
Araguás, Josep
1
De familie, een gezonde plaats om te groeien
Atkinson, D.
1
Verklaring van Genesis 1-11
Atkinson, D.
1
Verklaring van Job
Atkinson, D. en Kidner, D.
2
Verklaring van Spreuken en Prediker
Augustinus
1
Belijdenissen
Bakker, F.
1
Gebedsgestalten
Baldwin, J.G.
3
Verklaring van Genesis 12-50
Barrett, Matthew
1
Theologische grondslag van de Reformatie
Benge, J. & G.
1
Het leven van John Newton
Berkhof, Louis
4
Principes voor de interpretatie van de Bijbel
Berkhof, Louis
3
Systematische theologie
Brakel, Wilhelmus à
3
De redelijke godsdienst - deel 2
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 1
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 3
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 4
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 5
Bridger, G.
1
Verklaring van Obadja, Nahum en Zefanja
Brockhaus, R.
1
Jongeren en het huwelijk
Brooks, Thomas
3
Kostbare middelen tegen satans listen
Brown, Raymond
1
Verklaring van Deuteronomium
Brown, Richard
2
Verklaring van Nehemia
Brown, Richard
1
Verklaring van Numeri
Bunyan, J.
2
De Christenreis geïllustreerd
Bunyan, J.
1
De christenreis
Bunyan, J.
1
De Christinnereis
Burt, David
1
Verklaring van Ruth
Burt, David
1
Verklaring van Ezra
Burt, David
1
Verklaring van Jona
Calvijn, Johannes
4
De Institutie - deel 1
Calvijn, Johannes
4
De Institutie - deel 2
Calvijn, Johannes
3
Verklaring van Maleachi
Calvijn, Johannes
3
Verklaring van Romeinen
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 1
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 2
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Joël
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Efeze
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Hebreeën
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van de pastorale brieven
Ediciones Bíblicas          
2
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Felire
5
De Heidelbergse Catechismus
Felire
1
De acht liturgische formulieren
Felire
1
De Dordtse Leerregels
Gledhill, Thomas
1
Verklaring van Hooglied
Graf, J.
2
Jeugd, huwelijk en gezin in het licht van de Bijbel
Grau, José
1
Studies over Openbaring
Grau, José
1
De profetieën van Daniel
Haan, Ditteke den
2
Mary Jones en haar Bijbel
Harrison, E.F.
1
Theologisch woordenboek
Helm, David
3
De verklarende prediking
Hendriksen, William
2
Meer dan overwinnaars
Hendriksen, William
1
Verklaring van Kolossenzen en Filemon
Hendriksen, William
1
Verklaring van Galaten
Hendriksen, William
1
Verklaring van Hebreeën
Henry, Matthew
2
Verklaring van Hosea
Henry, Matthew
2
Verklaring van Habakuk, Zefanja en Haggaï
Henry, Matthew
1
Verklaring van Numeri
Henry, Matthew
1
Verklaring van 2 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van 1 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Job
Henry, Matthew
1
Verklaring van Richteren en Ruth
Henry, Matthew
1
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
1
Verklaring van Daniël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Zacharia en Maleachi
Hodge, C.
1
Verklaring van 2 Korinthe
Hodge, C.
1
Verklaring van 1 Korinthe
Hodge, C.
1
Van het christelijke teken
Hoekema, Anthony
2
De Bijbel en de toekomst
Hofman, Herman
3
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Jackman, D.
2
Verklaring van Jozua
Kevan, Ernest F.
1
Ik wil de Bijbel begrijpen
Kidner, D.
1
Verklaring van Hosea, Haggaï en Maleachi
Lloyd-Jones, Martyn
3
De prediking en de predikers
Lloyd-Jones, Martyn
1
Het leven door de Geest. Een uiteenzetting van Efeze 5:8 - 6:9
Lloyd-Jones, Martyn
1
De Bergrede
Lloyd-Jones, Martyn
1
Waarom laat God dit toe?
Lloyd-Jones, Martyn
1
Het kruis
Lloyd-Jones, Martyn
1
Verklaring van Handelingen 1-3
Lloyd-Jones, Martyn
1
De beproeving van het geloof
Longman, T. & Dillard, R.B.
1
Introductie op het Oude Testament
Michelén Sugel
3
De meest wonderlijke geschiedenis ooit verteld
Motyer, J.A.
2
Verklaring van Exodus
Motyer, J.A.
1
Verklaring van Amos
Olley, J.W.
1
Verklaring van 1 Koningen 1-16
Olley, J.W.
1
Verklaring van 1 Koningen 16:29 - 2 Koningen 25
Olst, Peter van
2
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Olyott, Stuart
1
Dienen zoals de Meester
Owen, J.
3
Leven door Zijn dood
Owen, J.
1
Handboek voor predikanten en leden van de kerk
Packer, J.I.
1
Het kennen van de Heilige God
Packer, J.I.
1
Evangelisatie en de soevereiniteit van God
Pierre, Jeremy
1
De dominee en het pastoraat
Pink, A.W.
2
Het leven van Elia
Pink, A.W.
1
De soevereiniteit van God
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Lukas 1-10
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Lukas 11-24
Shaw, Ed
1
De kerk en de aantrekkingskracht tot het eigen geslacht
Sproul, R.C.
1
De heiligheid van God
Spurgeon, Ch.H.
1
Hoe moet u de Bijbel lezen?
Spurgeon, Ch.H.
1
De ideale bediening. De dominee, zijn persoon en boodschap
TBS
1
Nieuwe Testament met Psalmen en Spreuken
Tidball, Derek
2
Verklaring van Leviticus
Vila, Samuel
2
Nieuw Bijbels woordenboek met illustraties
Wallace, Ronald S.
1
Verklaring van Daniël
Watson, Thomas
1
Het Onze Vader
Webb, Barry
1
Verklaring van Zacharia
Wilcock, Michael
2
Verklaring van Richteren
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Psalm 1-72
Winslow, Octavius
1
De geestelijke verkoeling
Wisse, G.
1
De droefheid naar God

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st