Boeken verstuurd maart 2023

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige boeken. Ook ontvangen Spaanstaligen in Nederland soms boeken.
 
Deze 189 boeken gingen in maart op de post. 179 boeken zijn onderweg naar Cuba. 10 boeken kwamen terecht bij Spaanstaligen in Nederland.

Admirant, P.J. den
7
Een lamp voor mijn voeten Hebreeën-Openbaring
Admirant, P.J. den
1
Een lamp voor mijn voeten Mattheüs-Lukas
Admirant, P.J. den
1
Een lamp voor mijn voeten Johannes-Romeinen
Admirant, P.J. den
1
Een lamp voor mijn voeten 1 Korinthe-Filemon
Atkinson, D.
2
Verklaring van Genesis 1-11
Bakker, F.
1
Gebedsgestalten
Baldwin, J.G.
2
Verklaring van Genesis 12-50
Bavinck, Herman
2
Onze wonderlijke God
Baxter, R.
1
De toegeruste dominee
Beeke, Joel
1
Een puriteinse theologie
Benge, J. & G.
1
Vader der wezen (Biografie George Müller)
Berkhof, Louis
4
Systematische theologie
Berkhof, Louis
2
Principes voor de interpretatie van de Bijbel
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 3
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 4
Bridger, G.
1
Verklaring van Obadja, Nahum en Zefanja
Brown, Raymond
2
Verklaring van Deuteronomium
Brown, Richard
2
Verklaring van Numeri
Bunyan, J.
1
De Christenreis
Burt, David
2
Verklaring van Ruth
Calvijn, Johannes
3
Verklaring van Efeze
Calvijn, Johannes
2
De Institutie - deel 1
Calvijn, Johannes
2
De Institutie - deel 2
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Jozua
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Zefanja
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Hosea
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Psalm 135-150
Carr, Simonetta
1
Augustinus van Hippo (Prentenboek levensbeschrijving)
Carr, Simonetta
1
Johannes Calvijn (Prentenboek levensbeschrijving)
Carr, Simonetta
1
John Owen (Prentenboek levensbeschrijving)
CLC
1
Bijbel
Evans, M.J.
1
Verklaring van 1 en 2 Samuël
Fletcher, J.
1
Geschiedenis van het Christendom
Gonzalez, J.L.
1
Geschiedenis van het christelijke denken
Grau, José
1
Studies over Openbaring
Hendriksen, William
1
Verklaring van Galaten
Hendriksen, William
1
Meer dan overwinnaars
Henry, Matthew
2
Verklaring van 1 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van 2 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Job
Henry, Matthew
1
Verklaring van Richteren en Ruth
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 42-89
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 90-150
Henry, Matthew
1
Verklaring Jona, Micha, Nahum
Hodge, C.
2
Systematische Theologie
Hodge, C.
1
Verklaring van 2 Korinthe
Hodge, C.
1
Verklaring van 1 Korinthe
Holman
8
Bijbel versie Reina Valera 1960
Jackman, D.
1
Verklaring van Jozua
Kidner, D.
1
Verklaring van Hosea, Haggaï en Maleachi
Lloyd-Jones, Martyn
2
Onuitsprekelijke vreugde
Lloyd-Jones, Martyn
1
De Bergrede
Lloyd-Jones, Martyn
1
God de Heilige Geest
Lloyd-Jones, Martyn
1
De Kerk en de laatste dingen
Lloyd-Jones, Martyn
1
Het kruis
Lloyd-Jones, Martyn
1
Verklaring van Handelingen 1-3
Lloyd-Jones, Martyn
1
Ik schaam me niet
Longman, T. & Dillard, R.B.
2
Introductie op het Oude Testament
MacArthur, John
3
Studiebijbel
Machen, Gresham
1
De christelijke visie op de mens
Martin, Albert N.
1
Voorbereid om te preken
Motyer, J.A.
3
Verklaring van Exodus
North, Brownlow
1
De rijke man en Lazarus
Olley, J.W.
1
Verklaring van 1 Koningen 16:29 - 2 Koningen 25
Olst, Peter van
8
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Pink, A.W.
1
De eigenschappen van God
Prior, David
2
Verklaring van Joël, Micha en Habakuk
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Lukas 1-10
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Lukas 11-24
Ryle, J.C.
1
Zekerheid van de zaligheid
Ryle, J.C.
1
Waarschuwingen aan kerken
Sproul, R.C.
4
Studiebijbel van de Reformatie
Sproul, R.C.
1
Uitverkoren door God
Tamminga, L.M.
1
Handboek voor de bediening van ouderlingen
TBS
9
Bijbels
Tidball, Derek
2
Verklaring van Leviticus
Vos, Geerhardus
1
De Paulinische eschatologie en het Koninkrijk van God
Vos, Geerhardus
1
Het Genadeverbond
Vreugdenhil, J.
52
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Wallace, Ronald S.
1
Verklaring van Daniël
Watson, Thomas
1
Het Onze Vader
Wilcock, Michael
2
Verklaring van Richteren

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st