Boeken verstuurd juni 2024

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken. Af en toe worden er ook wat boeken verstuurd naar Spaanstaligen buiten Cuba.
 
Deze 206 Bijbels en boeken gingen in juni 2024 op de post.

Bijbels (18)
CLC/Luciano Biblia Reina Valera
1
Bijbel
Holman
2
Reina Valera 1960
Holman
2
Bijbel met zeer grote letter
TBS
12
Revisie GBS / SBT
1
Bijbel met grote letter (handzaam formaat)

Overige lectuur (188)
Atkinson, D.
1
Verklaring van Genesis 1-11
Baldwin, J.G.
1
Verklaring van Genesis 12-50
Bavinck, Herman
9
Gereformeerde Dogmatiek
Bavinck, Herman
1
Onze wonderlijke God
Beeke, Joel
2
Een puriteinse theologie
Beeke, Joel
1
De reformatorische prediking
Berkhof, Louis
1
Geschiedenis van de christelijke leerstellingen
Berkhof, Louis
1
Systematische theologie
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 1
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 2
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 3
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 4
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 5
Brown, Richard
1
Verklaring van Numeri
Brown, Richard
1
Verklaring van Nehemia
Bunyan, J.
1
De Christenreis
Bunyan, J.
1
De Christinnereis
Burt, David
1
Verklaring van Esther
Calvijn, Johannes
2
De Institutie
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Habakuk
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 2
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Hosea
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Micha
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Nahum
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Haggaï
Deursen, F. van
1
De Psalmen deel 1
Deursen, F. van
1
De Psalmen deel 2
Ediciones Bíblicas          
3
Dagboekje ‘Het goede zaad’ 2024
Ferguson, S.B, Wright, D., Packer J.I.
1
Nieuw theologisch woordenboek
Fletcher, J.
2
Geschiedenis van het christendom
Gonzalez, J.L.
1
Geschiedenis van het christelijke denken
Gonzalez, J.L. en Cardoza, C.F.
1
Algemene geschiedenis van de zending
Grau, José
1
Studies over Openbaring
Greidanus, Sidney
2
Christusprediking vanuit het Oude Testament
Greidanus, Sidney
2
Christusprediking vanuit de Psalmen
Haan, Ditteke den
1
Mary Jones en haar Bijbel
Helm, David
1
De verklarende prediking
Henry, Matthew
3
Verklaring van Mattheüs deel 2
Henry, Matthew
1
Verklaring van Exodus
Henry, Matthew
1
Verklaring van Leviticus
Henry, Matthew
1
Verklaring van Numeri
Henry, Matthew
1
Verklaring van Deuteronomium
Henry, Matthew
1
Verklaring van 1 en 2 Kronieken
Henry, Matthew
1
Verklaring van Ezra, Nehemia en Esther
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 42-89
Henry, Matthew
1
Verklaring van Spreuken
Henry, Matthew
1
Verklaring van Prediker
Henry, Matthew
1
Verklaring van Hooglied
Henry, Matthew
1
Verklaring van Mattheüs deel 1
Hodge, C.
1
Systematische Theologie
Hofman, Herman
1
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Lloyd-Jones, Martyn
1
De prediking en de predikers
Lloyd-Jones, Martyn
1
Autoriteit. Jezus Christus, de Schrift, de Heilige Geest
MacArthur, John
1
De prediking
Martin, Albert N.
1
Voorbereid om te preken
Martin, Albert N.
1
De prediking in de Heilige Geest
Michelén, Sugel
1
Woorden aan de vermoeide, preken van verlichting en troost
Motyer, J.A.
1
Verklaring van Amos
Owen, J.
1
Gemeenschap met de drie-enige God
Piper, John
1
Vijf punten
Piper, John
1
De grootheid van God in de prediking
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Johannes 1-6
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Johannes 13-21
Ryle, J.C.
1
Eenvoud in de prediking
SEZ uitgave
98
Uw enige troost. Heidelbergse Catechismus met ruimte voor aantekeningen
Spurgeon, Ch.H.
1
Hoe moet je de Bijbel lezen?
Stegenga, J. & Tuggy, Alfred
1
Analytische concordantie Grieks-Spaans
Stott, John R.W.
1
Portret van de prediker
Tidball, Derek
1
Verklaring van Leviticus
Vos, Geerhardus
1
De Paulinische eschatologie en het Koninkrijk van God
Watson, Thomas
1
De leer van het berouw
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Psalm 1-72

Steun Bijbel- en lectuurverspreiding

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st