Boeken verstuurd juni 2023

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken. Ook ontvangen Spaanstaligen in Nederland soms Bijbels en boeken.
 
Deze Bijbels en boeken gingen in juni op de post. De meeste Bijbels en boeken zijn onderweg naar Cuba. Enkele Bijbels en boeken kwamen terecht bij Spaanstaligen in Nederland.

Bijbels en studiebijbels (30)
Cuba
CLC
13
Bijbel
Holman
6
Bijbel met zeer grote letter
RV1960
3
Bijbel met grote letter (handzaam formaat)
LBLA
2
Bijbel Versie La Bibliba de Las Américas
MacArthur, John
2
Studiebijbel

Peru
MacArthur, John
1
Studiebijbel

Nederland
RV1960
3
Grote letter Bijbel

Overige lectuur (110)
Nederland
Bakker, F.
1
Gebedsgestalten

Cuba/Peru
Berkhof, Louis
1
Principes voor de interpretatie van de Bijbel
FeLiRe
33
De Heidelbergse Catechismus
Olley, J.W.
2
Verklaring van 1 Koningen 16:29 - 2 Koningen 25

Cuba
Admirant, P.J. den
10
Een lamp voor mijn voeten Hebreeën-Openbaring
Admirant, P.J. den
9
Een lamp voor mijn voeten 1 Korinthe-Filemon
Barrett, Matthew
1
Theologische grondslag van de Reformatie
Beeke, Joel
2
Een puriteinse theologie
Beeke, Joel
1
De familie en de kerk
Berkhof, Louis
1
Geschiedenis van de christelijke leerstellingen
Brown, Raymond
1
Verklaring van Deuteronomium
Brown, Richard
2
Verklaring van Numeri
Brown, Richard
1
Verklaring van Nehemia
Bunyan, J.
2
De christenreis
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Amos
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Psalm 119-134
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van de pastorale brieven
Calvijn, Johannes
1
365 dagen met Calvijn
Dam, C. van
1
Jehovah's Getuigen ontmaskerd
Evans, M.J.
1
Verklaring van 1 en 2 Samuël
Hendriksen, William
1
Verklaring van Petrus en Judas
Hendriksen, William
1
Het genadeverbond
Henry, Matthew
1
Verklaring van 2 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van 1 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jozua
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jesaja deel 1
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 42-89
Hodge, C.
1
Van het christelijke teken (De kinderdoop)
Hoekema, Anthony
1
De Bijbel en de toekomst
Hofman, Herman
6
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Jager, Dr. H.J.
1
Sleutelbegrippen uit het NT deel 1
Jager, Dr. H.J.
1
Sleutelbegrippen uit het NT deel 2
Lebeurrier e.a.
1
Abortus, oplossing of probleem
Lloyd-Jones, Martyn
1
De bergrede
Lloyd-Jones, Martyn
1
De puriteinen
Lloyd-Jones, Martyn
1
Het kruis
Lloyd-Jones, Martyn
1
Ik schaam me niet
Lloyd-Jones, Martyn
1
Een leven van vreugde en vrede
Marcel, P. Ch.
1
De doop, het sacrament van het genadeverbond
Murray, Iain
1
Spurgeon, een vergeten prins
Murray, John
1
De echtscheiding
Nuñez, Miguel
1
Dienstknechten tot Zijn eer
Olley, J.W.
2
Verklaring van 1 Koningen 1-16
Olst, Peter van
1
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Owen, J.
1
Leven door Zijn dood
Packer, J.I.
1
Evangelisatie en de soevereiniteit van God
Sproul, R.C.
1
Hoe verdedigt u uw geloof?
Tidball, Derek
1
Verklaring van Leviticus
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Richteren
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Kronieken


Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st