Boeken verstuurd juni 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook verspreiden wij nu en dan wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in juni.

Nederland
CLC
4
x
Bijbel
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Het chequeboek van de bank des geloofs

Colombia
CLC
4
x
Bijbel

Cuba
Baxter, R.
1
x
De vernieuwde dominee
Berkhof, Louis
1
x
Samenvatting van de christelijke leer
Bruce, F.F.
1
x
De canon van de Schrift
Bunyan, J.
1
x
De Christenreis
Bunyan, J.
1
x
Het gebed
Burt, David
1
x
Verklaring van Ruth
Calvijn, Johannes
4
x
Verklaring van Efeze
Calvijn, Johannes
3
x
Verklaring van Romeinen
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Hebreeën
CLC
13
x
Bijbel
Edersheim, Alfred, Ramsay, Richard
1
x
We ontdekken Genesis
Geisler, Norman
1
x
Apologetiek
Gledhill, Thomas
1
x
Verklaring van Hooglied
Gonzalez, J.L.
1
x
Geschiedenis van het christelijke denken
Green, Guillermo
1
x
Het genadeverbond en de kinderdoop
Haan, Ditteke
1
x
Mary Jones en haar Bijbel
Harrison, E.F.
1
x
Theologisch woordenboek
Halsema van, Thea B.
1
x
Zo was Calvijn
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Lukas
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Johannes
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Galaten
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Mattheüs 2
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen 1
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Mattheüs 1
Hofman, Herman
1
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Jackman, D.
1
x
Verklaring van Jozua
Johnson, D.E.
2
x
De kinderdoop, een brief aan mijn dochter
Kidner, D.
1
x
Verklaring van Hosea, HaggaÏ en Maleachi
Lloyd-Jones, Martin
1
x
Waar geluk (over Psalm 1)
Lloyd-Jones, Martin
1
x
Vanuit de diepte (over Psalm 51)
Lloyd-Jones, Martin
1
x
De onveranderlijke waarheid
MacArthur, John
3
x
Studiebijbel
Mack, Wayne
1
x
Je familie, zoals God het wil
Motyer, J.A.
2
x
Verklaring van Exodus
Motyer, J.A.
1
x
Verklaring van Amos
Owen, J.
1
x
Leven door Zijn dood
Ridderbos, Herman
1
x
De heilsgeschiedenis en de Heilige Schrift
Ridderbos, Herman
1
x
De gedachten van de apostel Paulus
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Johannes 13-21
Sharon, James
2
x
De genderideologie
Sproul, R.C.
3
x
Studiebijbel van de Reformatie
Sproul, R.C.
1
x
Wat is de gereformeerde teologie?
Spurgeon, Ch.H.
2
x
De ideale bediening. De dominee, zijn persoon en boodschap
Steele, Richard
1
x
De plichten van mannen en vrouwen
TBS
5
x
Gereviseerde Reina-Valera NT + Psalmen en Spreuken
TBS
4
x
Reina-Valerabijbel oude versie
Unger, M.F.
1
x
Bijbels woordenboek
Vázquez, J.
1
x
Bijbels woordenboek Hebreeuws / Spaans
Vreugdenhil, J.
19
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Whitefield, G.
2
x
365 dagen met George Whitefield
Wilcock, Michael
2
x
Verklaring van Richteren
Wisse, G.
1
x
De drie zuilen (3 formulieren van enigheid)
Reina Valera 1960
4
x
Bijbel Reina Valera 1960
Reina Valera 1960
1
x
Groteletterbijbel

Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st