Boeken verstuurd juli 2023

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken. Ook ontvangen Spaanstaligen in Nederland soms Bijbels en boeken.
 
Deze 70 Bijbels en boeken gingen in juli op de post.

Bijbels en studiebijbels (20)
CLC/Luciano Biblia Reina Valera
11
Bijbel
Holman
2
Bijbel met zeer grote letter
Sproul, R.C.
7
Studiebijbel van de Reformatie

Overige lectuur (50)
Admirant, P.J. den
3
Een lamp voor mijn voeten Mattheüs-Lukas
Admirant, P.J. den
3
Een lamp voor mijn voeten Johannes-Romeinen
Admirant, P.J. den
3
Een lamp voor mijn voeten 1 Korinthe-Filemon
Admirant, P.J. den
3
Een lamp voor mijn voeten Hebreeën-Openbaring
Atkinson, D.
1
Verklaring van Job
Atkinson, D. en Kidner, D.
1
Verklaring van Spreuken en Prediker
Benge, J. & G.
1
Het leven van Nate Saint
Berkhof, Louis
1
Principes voor de interpretatie van de Bijbel
Berkhof, Louis
1
Systematische theologie
Brakel, Wilhelmus à
2
De redelijke godsdienst - deel 2
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 1
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 3
Brown, Richard
1
Verklaring van Nehemia
Burroughs, Jeremiah
1
De Christelijke tevredenheid, een zeldzame parel
Burt, David
1
Verklaring van Esther
Burt, David
1
Verklaring van Ezra
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 1
Evans, M.J.
1
Verklaring van 1 en 2 Samuël
FeLiRe
1
De Heidelbergse Catechismus
Gledhill, Thomas
1
Verklaring van Hooglied
Grudem, Wayne
1
Systematische Theologie
Haan, Ditteke den
1
Mary Jones en haar Bijbel
Henry, Matthew
1
Verklaring van Spreuken
Hofman, Herman
1
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Kidner, D.
1
Verklaring van Hosea, Haggaï en Maleachi
Kidner, D.
1
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen
Lloyd-Jones, Martyn
1
De prediking en de predikers
Lloyd-Jones, Martyn
1
Het leven door de Geest. Een uiteenzetting van Efeze 5:8 - 6:9
Morales Herrera, Jaime
1
Bijbels pastoraat voor allen
Motyer, J.A.
2
Verklaring van Jesaja
Murray, John
1
De echtscheiding
Olley, J.W.
1
Verklaring van 1 Koningen 1-16
Olley, J.W.
1
Verklaring van 1 Koningen 16:29 - 2 Koningen 25
Olst, Peter van
1
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Owen, J.
1
De verleiding
Owen, J.
1
Leven door Zijn dood
Tripp, Paul David
1
De opvoeding van de kinderen
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Kronieken
Wisse, G.
1
De droefheid naar God
Wright, Christopher
1
Verklaring van Ezechiël

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st