Boeken verstuurd februari 2024

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken. Ook ontvangen Spaanstaligen in andere landen soms Bijbels en boeken.
 
Deze 292 Bijbels en boeken gingen in februari op de post.

Bijbels, studiebijbels, kinderbijbels (149)
CLC/Luciano Biblia Reina Valera
12
Bijbel
Henry, Matthew
2
Studiebijbel
Holman
13
Reina Valera 1960
Holman
3
Bijbel met grote letter (handzaam formaat)
Holman
2
Bijbel met zeer grote letter
Sproul, R.C.
2
Studiebijbel van de reformatie
TBS
103
Herziene versie GBS / SBT
TBS
2
Bijbel in het Hebreeuws en Grieks
Vreugdenhil, J.
10
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd

Overige lectuur (143)
Bakker, F.
1
Gebedsgestalten
Berkhof, Louis
1
Bijbels handboek voor de christelijke leer
Berkhof, Louis
1
Introductie op de systematische theologie
Boom, Corrie ten
1
Wonderlijke liefde
Bounds, Edwards
1
Het gebed
Brainerd, David
1
Het leven van David Brainerd
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 4
Brooks, Thomas
1
Kostbare middelen tegen satans listen
Bunyan, J.
2
De christenreis
Burroughs, Jeremiah
1
De christelijke tevredenheid
Burt, David
1
Verklaring van Ezra
Calvijn, Johannes
1
De Institutie - deel 1
Calvijn, Johannes
1
De Institutie - deel 2
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Amos
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 1
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 2
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Hosea
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Maleachi
Chester, Tim
1
Een huwelijk naar het Evangelie
Chesterton, G. Keith
1
Orthodoxie
CLIR
8
De Heidelbergse Catechismus voor kinderen
Deyoung, Kevin
1
Wat leert de Bijbel werkelijk over homosexualiteit?
Dunn,  A.J.
1
Leiderschap in het huwelijk
Edersheim, Alfred
1
Het leven en de tijd van Jezus de Messias
Edersheim, Alfred
1
De tempel
Ediciones Bíblicas          
23
Dagboekje ‘Het goede zaad’ 2024
Edwards, Jonathan
1
Zondaren in handen van een toornig God
FELiRe
8
De Dordtse Leerregels
FELiRe
7
De acht liturgische formulieren
Flavel, J.
1
Het mysterie van de voorzienigheid
Grau, José
2
Verklaring van Openbaring
Greidanus, Sidney
2
Christusprediking vanuit de Psalmen
Gresham, J. Machen
1
Christelijke visie op de mens
Grudem, Wayne
3
Systematische Theologie
Haan, Ditteke den
1
Mary Jones en haar Bijbel
Halsema van, Thea B.
1
Zo was Calvijn
Henry, Matthew
2
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
2
Verklaring van Daniël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Exodus
Henry, Matthew
1
Verklaring van 1 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van 2 Samuël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 1-41
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 42-89
Henry, Matthew
1
Verklaring van Joël, Amos en Obadja
Henry, Matthew
1
Verklaring van Zacharia en Maleachi
Henry, Matthew
1
Verklaring van Lukas deel 1
Henry, Matthew
1
Verklaring van Lukas deel 2
Henry, Matthew
1
Verklaring van Handelingen 1-13
Henry, Matthew
1
Verklaring van Handelingen 14-28
Henry, Matthew
1
Verklaring van Romeinen
Hofman, Herman
1
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Janse, Jan C.
3
De belijdenis van de kerk
Kidner, D.
2
Verklaring van Hosea, Haggaï en Maleachi
Law, William
1
Een roeping van een leven tot toewijding en heiligheid
Lloyd-Jones, Martyn
3
De ernst van de zonde
Lloyd-Jones, Martyn
2
De prediking en de predikers
Lloyd-Jones, Martyn
1
De Bergrede
Lloyd-Jones, Martyn
1
Verklaring van Handelingen 4-5
Lloyd-Jones, Martyn
1
Verklaring van Handelingen 6-7
Lloyd-Jones, Martyn
1
Verklaring van Handelingen 7:1-29
Longman, T. & Dillard, R.B.
2
Introductie op het Oude Testament
Luther, Maarten
2
De 95 stellingen en verklaring van de Galatenbrief
Martin, Albert N.
1
Voorbereid om te preken
McCheyne, R.M.
2
De liefde van Christus
McCheyne, R.M.
1
De vreugde van de gelovige
Owen, John
1
De overwinning op de zonde
Packer, J.I.
1
Het kennen van de Heilige God
Pink, A.W.
1
De eigenschappen van God
Plummer, Robert
1
De Bijbel interpreteren
Prior, David
1
Verklaring van Joël, Micha en Habakuk
Rouw, J.
4
Het Huis van goud
Sharon, James
1
De genderideologie
Shaw, Ed
1
De kerk en de aantrekkingskracht tot het eigen geslacht
Sproul, R.C.
1
De heiligheid van God
Spurgeon, C.H.
1
De grootste strijd in deze wereld
Stott, John R.W.
1
Portret van de prediker
Vos, Geerhardus
1
De theologie van het Oude en Nieuwe Testament
Wesley, John
1
De christelijke zuiverheid
Whitefield, G.
2
365 dagen met George Whitefield
Whitefield, George
1
De weg van genade (geselecteerde preken)
Wilson, Douglas
1
De christelijke echtgenoot en zijn Bijbels leiderschap


Welke boeken verspreidt de SEZ?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st