Boeken verstuurd februari 2022

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook verspreiden wij nu en dan wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in februari 2022.

Peru
Muñoz, Valentín
80
x
Bijbelcursus les over Romeinen

Cuba
André, G.
1
x
Wie is Jezus?
Atkinson, D.
2
x
Verklaring van Genesis 1-11
Atkinson, D.
1
x
Verklaring van Job
Baldwin, J.G.
1
x
Verklaring van Genesis 12-50
Baxter, R.
1
x
De vernieuwde dominee
Benge, J. & G.
1
x
Hinderlaag in Ecuador. Het leven van Jim Elliot.
Berkhof, Louis
1
x
Bijbels handboek voor de christelijke leer
Berkhof, Louis
1
x
Samenvatting van de christelijke leer
Bonhoeffer, D.
1
x
Belangrijke gescrhiften
Brown, Raymond
1
x
Verklaring van Deuteronomium
Bunyan, J.
1
x
Het gebed
Burt, David
1
x
Verklaring van Esther
Calvijn, Johannes
2
x
Verklaring van Hebreeën
Calvijn, Johannes
1
x
De Institutie deel 1
Calvijn, Johannes
1
x
De Institutie deel 2
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Romeinen
Calvijn, Johannes
1
x
Samenvatting van de Institutie van de christelijke leer
Ediciones Bíblicas
         
1
x
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Edwards, Brian H.
1
x
De tien geboden voor vandaag
Gledhill, Thomas
2
x
Verklaring van Hooglied
Green, Guillermo
1
x
Bijbelse focus op de rol van de vrouw
Haan, Ditteke den
1
x
Mary Jones en haar Bijbel
Harrison, E.S.
1
x
Introductie op het NT
Helm, David
1
x
De verklarende prediking
Hendriksen, William
2
x
Verklaring van Jakobus en 1-3 Johannes
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Lukas
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van 2 Korinthe
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Galaten
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van 1 en 2 Thessalonicenzen
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Habakuk, Zefanja en Haggaï
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Zacharia en Maleachi
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Genesis
Hodge, C.
1
x
Verklaring van 2 Korinthe
Hoekema, Anthony
1
x
De Bijbel en de toekomst
Hofman, Herman
2
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Kidner, D.
1
x
Verklaring van Hosea, Haggaï en Maleachi
Lloyd-Jones, Martyn
1
x
Waarom laat God dit toe?
Lloyd-Jones, Martyn
1
x
De beproeving van het geloof
Longman, T. & Dillard, R.B.
3
x
Introductie op het Oude Testament
MacArthur, John
5
x
Studiebijbel
Motyer, J.A.
1
x
Verklaring van Amos
Motyer, J.A.
1
x
Verklaring van Exodus
Olley, J.W.
1
x
Verklaring van 1 Koningen 1-16
Poythress, Vern Sheridan
1
x
Mannelijk leiderschap in kerk en familie
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Johannes 7-12
Sproul, R.C.
1
x
Studiebijbel van de Reformatie
Sproul, R.C.
1
x
Wat is de gereformeerde theologie?
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Lessen aan mijn studenten
Steele, Richard
1
x
Plichten van mannen en vrouwen
TBS / GBS / Holman
5
x
Bijbel Reina Valera 1960
Thompson, F.C.
1
x
Studiebijbel
Tidball, Derek
1
x
Verklaring van Leviticus
Vreugdenhil, J.
6
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Wilcock, Michael
2
x
Verklaring van Psalm 1-72
Wilcock, Michael
1
x
Verklaring van Psalm 73-150
2
x
Reina-Valerabijbel oude versie
1
x
Bijbelse atlas

Ons werk blijvend steunen?

Welke boeken verspreidt de SEZ?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st