Boeken verstuurd december 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook verspreiden wij nu en dan wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in december 2021.

Colombia
CLC
4
x
Bijbel

Venezuela
CLC
4
x
Bijbel

Cuba
Admirant, P.J. den
1
x
Een lamp voor mijn voeten Hebreeën-Openbaring
Atkinson, D.
1
x
Verklaring van Genesis 1-11
Bakker, F.
1
x
Gebedsgestalten
Baldwin, J.G.
1
x
Verklaring van Genesis 12-50
Benge, J. & G.
1
x
Hinderlaag in Ecuador. Het leven van Jim Elliot.
Berkhof, Louis
1
x
Geschiedenis van de christelijke leerstellingen
Bridger, G.
1
x
Verklaring van Obadja, Nahum en Zefanja
Burt, David
1
x
Verklaring van Ezra
Calvijn, Johannes
2
x
Verklaring van Romeinen
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Jona
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Hebreeën
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van de pastorale brieven
CLC
5
x
Bijbel
CLIE
2
x
Drie Formulieren van Enigheid en Apostolicum, belijdenissen van
Nicea en Athanasius
Haan, Ditteke den
1
x
Mary Jones en haar Bijbel
Harrison, E.F.
1
x
Theologisch woordenboek
Hendriksen, William
2
x
Verklaring van 1 Korinthe
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Lukas
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Markus
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Hebreeën
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Richteren en Ruth
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Ezechiël
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Jesaja deel 2
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Joël, Amos en Obadja
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Zacharia en Maleachi
Hofman, Herman
1
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Longman, T. & Dillard, R.B.
4
x
Introductie op het Oude Testament
Mcllrath, Geoff
1
x
Waarom Jezus?
Olley, J.W.
1
x
Verklaring van 1 Koningen 1-16
Olley, J.W.
1
x
Verklaring van 1 Koningen 16:29 - 2 Koningen 25
Owen, J.
1
x
De heerlijkheid van Christus
Owen, J.
1
x
Leven door Zijn dood
Ridderbos, Herman
1
x
De komst van het Koninkrijk - deel 1
Ridderbos, Herman
1
x
De komst van het Koninkrijk - deel 2
Ropero Berzosa, Alfonso
1
x
Het beste van de apostolische vaderen
TBS
3
x
Gereviseerde Reina-Valera NT + Psalmen en Spreuken
TBS / GBS
1
x
Bijbel in de grondtalen Textus Receptus
Vázquez, J.
1
x
Bijbels woordenboek Hebreeuws / Spaans
Vreugdenhil, J.
4
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st