Boeken verstuurd dec 22-feb 23

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook sturen we soms wat boeken naar andere landen of naar Spaanstaligen in Nederland.
 
Deze 71 boeken hebben wij verzonden van december 2022 tot en met februari 2023.

Admirant, P.J. den
1
Een lamp voor mijn voeten Hebreeën-Openbaring
Atkinson, D. en Kidner, D.
1
Verklaring van Spreuken en Prediker
Bavinck, Herman
1
Onze wonderlijke God
Beeke, Joel
1
Huisgodsdienst
Berkhof, Louis
1
Geschiedenis van de christelijke leerstellingen
Berkhof, Louis
1
Principes voor de interpretatie van de Bijbel
Berkhof, Louis
1
Samenvatting van de christelijke leer
Berkhof, Louis
1
Systematische theologie
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 2
Bridger, G.
2
Verklaring van Obadja, Nahum en Zefanja
Bunyan, J.
2
De Christenreis geïllustreerd
Bunyan, J.
1
De Christinnereis
Calvijn, Johannes
2
De Institutie
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Psalm 119-134
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Hebreeën
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Efeze
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Jozua
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 1
Certeza
1
Nieuw Bijbels Woordenboek
CLC
1
Bijbel
CLIE
1
Drie Formulieren van Enigheid en Apostolicum, belijdenissen van Nicea en
Athanasius
CLIE
1
Bijbel Interlineair Hebreeuws / Spaans
Ediciones Bíblicas          
3
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Grudem, Wayne
1
Bijbelse leer
Haan, Ditteke den
1
Mary Jones en haar Bijbel
Hanhart, Ralph
2
Septuaginta
Hendriksen, William
1
Verklaring van 1 Korinthe
Hendriksen, William
1
Verklaring van 2 Korinthe
Hendriksen, William
1
Verklaring van Petrus en Judas
Hendriksen, William
1
Verklaring van 1 en 2 Timotheüs
Henry, Matthew
3
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
2
Verklaring van Exodus
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jesaja deel 1
Henry, Matthew
1
Verklaring van Zacharia en Maleachi
Hodge, C.
1
Verklaring van 1 Korinthe
Holman
1
Bijbel met zeer grote letters
Leighton, M. e.a.
1
Geschiedenis, invloed en nalatenschap van Johannes Calvijn
MacArthur, John
2
Studiebijbel
Owen, J.
1
Leven door Zijn dood
Plummer, Robert
1
De Bijbel interpreteren
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Johannes 13-21
Sproul, R.C.
12
Studiebijbel van de Reformatie
Spurgeon, Ch.H.
1
Preken uit het jaar van de opwekking
Spurgeon, Ch.H.
1
Lessen aan mijn studenten
Vos, Geerhardus
1
De theologie van het Oude en Nieuwe Testament.
Vreugdenhil, J.
2
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Webb, Barry
1
Verklaring van Zacharia

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st