Boeken verstuurd augustus 2023

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken. Ook ontvangen Spaanstaligen in andere landen soms Bijbels en boeken.
 
Deze 59 Bijbels en boeken gingen in augustus op de post.

Bijbels en studiebijbels (14)
CLC/Luciano Biblia Reina Valera
2
Bijbel
Reina Valera 1960
9
Bijbel met grote letter (handzaam formaat)
Holman
1
Bijbel met zeer grote letter
Vreugdenhil, J.
2
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd

Overige lectuur (45)
Berkhof, Louis
1
Systematische theologie
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Genesis deel 1
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Amos
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 2
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Zefanja
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Joël
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Romeinen
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Habakuk
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Haggaï
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Judas en Petrus
CLIE
2
De Westminster Confessie en de Kleine Catechismus
Clir
4
Catechismus voor kinderen
Clir
2
De Heidelbergse Catechismus voor kinderen
FeLiRe
1
De Heidelbergse Catechismus
Grau, José
1
Studies over Openbaring
Greidanus, Sidney
1
Christusprediking vanuit de Psalmen
Haan, Ditteke den
2
Mary Jones en haar Bijbel
Hendriksen, William
2
Verklaring van Jakobus en 1-3 Johannes
Hendriksen, William
1
Verklaring van Markus
Hendriksen, William
1
Verklaring van 1-2 Petrus en Judas
Hendriksen, William
1
Verklaring van 1 en 2 Timotheüs
Hendriksen, William
1
Verklaring van Handelingen
Henry, Matthew
1
Verklaring van Exodus
Henry, Matthew
1
Verklaring van Leviticus
Henry, Matthew
1
Verklaring van Numeri
Hofman, Herman
2
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Johnson, Terry L.
2
De Westminster Confessie
Kidner, D.
1
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen
Lightfoot, Neil R.
1
Hoe we de Bijbel ontvingen
Lloyd-Jones, Martyn
1
Geestelijke depressie
Motyer, J.A.
1
Verklaring van Jesaja
Waldron, Samuel E.
1
Geloofsbelijdenis Baptisten 1689
Williamson, G.I.
2
De Westminster geloofsbelijdenis voor studie in groepen

Meer weten over ons werk in Cuba?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st