Boeken verstuurd april-mei 2024

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken.
 
Deze 792 Bijbels en boeken gingen in april en mei op de post.

SEZ
476
Uw enige troost. Leerlingboekje Heidelbergse Catechismus

Bijbels, studiebijbels, kinderbijbels (91)
TBS
3
Bijbel in het Hebreeuws en Grieks
Deutsche gesellschaft
1
Septuaginta
Holman
8
Bijbel met zeer grote letter
Holman
4
Reina Valera 1960
TBS
30
Herziene versie GBS / SBT
Onbekend
16
Bijbel met grote letter (handzaam formaat)
Henry, Matthew
5
Studiebijbel
Holman
4
Studiebijbel Holman RV1960
MacArthur, John
1
Studiebijbel
Sproul, R.C.
2
Studiebijbel van de Reformatie
Thompson, F.C.
5
Studiebijbel
Vreugdenhil, J.
12
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd

Overige lectuur (225)
Alonzo, Ramirez e.a.
1
De Westminster Confessie  
Atkinson, D.
1
Verklaring van Genesis 1-11
Atkinson, D.
1
Verklaring van Job
Atkinson, D. en Kidner, D.
1
Verklaring van Spreuken en Prediker
Augustinus
1
Belijdenissen
Bakker, F.
3
Gebedsgestalten
Baldwin, J.G.
1
Verklaring van Genesis 12-50
Bavinck, Herman
1
Gereformeerde Dogmatiek
Bavinck, Herman
1
Het Koninkrijk van God de Allerhoogste
Beeke, Joel
2
Huisgodsdienst
Beeke, Joel
1
Hoe vertel je het Evangelie aan kinderen van het verbond?
Beeke, Joel
1
De familie en de kerk
Benge, J. & G.
1
Het leven van Mary Slessor
Benge, J. & G.
1
Het leven van John Newton
Benge, J. & G.
1
Pioniershart (David Livingstone)
Brakel, Wilhelmus à
2
De redelijke godsdienst - deel 1
Brakel, Wilhelmus à
2
De redelijke godsdienst - deel 2
Brakel, Wilhelmus à
2
De redelijke godsdienst - deel 3
Brakel, Wilhelmus à
2
De redelijke godsdienst - deel 4
Brown, Raymond
3
Verklaring van Deuteronomium
Brown, Richard
1
Verklaring van Numeri
Brownlow, North
2
De rijke man en Lazarus
Bunyan, J.
1
Het gebed
Burt, David
3
Verklaring van Ruth
Burt, David
1
Verklaring van Ezra
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Joël
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Jona
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Maleachi
Calvijn, Johannes
2
Preken over Efeze
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Judas en Petrus
Calvijn, Johannes
1
Het gouden boek van het ware christelijke leven
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Jozua
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Amos
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Hosea
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Micha
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Psalm 135-150
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Nahum
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Habakuk
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Haggaï
Calvijn, Johannes
1
Samenvatting van de Institutie van de christelijke leer
Calvijn, Johannes
1
365 dagen met Calvijn
Carson, Herbert
1
Mijn God, waarom lijd ik?
CLIR
2
Wat is het geloof van de Reformatie?
CLIR
2
Catechismus voor kinderen
CLIR
2
De Heidelbergse Catechismus voor kinderen
Contreras, Luis M.
2
Handboek voor de verklarende prediking
Decker, Rodney
1
Leer het Koiné Grieks lezen
Edersheim, Alfred
1
Gewoonten en gebruiken van de Joden in de tijd van Christus
Evans, M.J.
2
Verklaring van 1 en 2 Samuël
Gledhill, Thomas
1
Verklaring van Hooglied
Grau, José
1
Het apostolische fundament
Grau, José
1
Volkomen rentmeesterschap
Grau, José
1
Verklaring van Openbaring
Greidanus, Sidney
1
Christusprediking vanuit het Oude Testament
Grudem, Wayne
1
Systematische Theologie
Grudem, Wayne
1
De christelijke leer
Guthrie, William
2
Deelgenoten van Christus
Haan, Ditteke den
5
Mary Jones en haar Bijbel
Hegeman, dr. Cornelius (Neal)
3
De Reformatie in Latijns-Amerika en de Caraïben
Helm, David
1
De verklarende prediking
Hendriksen, William
2
Verklaring van Markus
Hendriksen, William
1
Verklaring van Efeze
Hendriksen, William
1
Verklaring van 1 en 2 Timotheüs
Henry, Matthew
4
Verklaring van Ezra, Nehemia en Esther
Henry, Matthew
4
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen deel 2
Henry, Matthew
3
Verklaring van Job
Henry, Matthew
3
Verklaring van Prediker
Henry, Matthew
3
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen deel 1
Henry, Matthew
2
Verklaring van 1 Koningen
Henry, Matthew
2
Verklaring van 2 Koningen
Henry, Matthew
2
Verklaring van Jesaja deel 1
Henry, Matthew
1
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
1
Verklaring van Leviticus
Henry, Matthew
1
Verklaring van Numeri
Henry, Matthew
1
Verklaring van 1 en 2 Kronieken
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 42-89
Henry, Matthew
1
Verklaring van Hooglied
Henry, Matthew
1
Verklaring van Daniël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jesaja deel 2
Henry, Matthew
1
Verklaring van Hosea
Henry, Matthew
1
Verklaring van Markus
Henry, Matthew
1
Verklaring van Lukas deel 1
Henry, Matthew
1
Verklaring van Lukas deel 2
Henry, Matthew
1
Verklaring van Johannes 1-10
Henry, Matthew
1
Verklaring van Romeinen
Hoekema, Anthony
1
De Bijbel en de toekomst
Hofman, Herman
4
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Jackman, D.
2
Verklaring van Jozua
Jager, Dr. H.J.
1
Sleutelbegrippen uit het NT deel 1
Jager, Dr. H.J.
1
Sleutelbegrippen uit het NT deel 2
Janse, Jan C.
3
De belijdenis van de kerk (Commentaar op de Heidelb. Cat.)
Jeffery, Peter
2
Van steen tot steen (Introductie op het Nieuwe Testament)
Kevan, Ernest F.
1
Ik wil de Bijbel begrijpen
Kistemaker, Simon J.
2
Verklaring van Jakobus en 1-3 Johannes
Kistemaker, Simon J.
1
Verklaring van 1 Korinthe
Lloyd-Jones, Martyn
3
De Bergrede
Lloyd-Jones, Martyn
1
Leven door de Geest. Een uiteenzetting van Efeze 5:8 - 6:9
Lloyd-Jones, Martyn
1
Leven in Christus (over Johannes 1)
Lloyd-Jones, Martyn
1
De Kerk en de laatste dingen
Longman, T. & Dillard, R.B.
3
Introductie op het Oude Testament
MacArthur, John
1
Pastoraat
MacArthur, John
1
Eschatologie en profetie
Macleod, Donald
1
De doop met de Heilige Geest
Martin, Albert N.
1
Voorbereid om te preken
Masters, Peter
3
Niet als elk ander boek
Masters, Peter
1
Aanbidding in crisis
Masters, Peter
1
Geloof, twijfel, beproevingen en crisis
Moggré, Adrian J.
2
Waarom zoveel lijden?
Mott, Stephen Charles
1
Bijbelse ethiek en sociale verandering
Motyer, J.A.
3
Verklaring van Exodus
Motyer, J.A.
1
Verklaring van Jesaja
Motyer, J.A.
1
Verklaring van Amos
Olley, J.W.
3
Verklaring van 1 Koningen 1-16
Olley, J.W.
1
Verklaring van 1 Koningen 16:29 - 2 Koningen 25
Olst, Peter van
2
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Owen, J.
3
De verleiding
Owen, J.
3
De heerlijkheid van Christus
Owen, J.
1
Handboek voor predikanten en leden van de kerk
Owen, J.
1
De verleiding
Owen, J.
1
Leven door Zijn dood
Pérez, Humberto
1
De bediening van de diaconie
Pink, A.W.
1
De weg naar het vurig gebed
Pink, A.W.
1
De eigenschappen van God
Plummer, Robert
1
De Bijbel interpreteren
Poythress, Vern Sheridan
1
Mannelijk leiderschap in kerk en familie
Ropero Berzosa, Alfonso
1
Geselecteerde werken van Augustinus van Hippo deel 1
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Johannes 7-12
Schipper, Hendrik
1
De Messias, geopenbaard in de Heilige Schriften
Smouter, W. e.a.
1
De charismatische beweging
Spurgeon, Ch.H.
1
Winnaar van zielen
Steele, Richard
1
Plichten van mannen en vrouwen
Stegenga, J. & Tuggy, Alfred
1
Analytische concordantie Grieks-Spaans
Stott, John R.W.
1
Portret van de prediker
Stott, John R.W.
1
De basis van het christendom
Tidball, Derek
1
Verklaring van Leviticus
Vila, Samuel
1
Nieuw Bijbels woordenboek met illustraties
Vos, Geerhardus
1
De Paulinische eschatologie en het Koninkrijk van God
Vos, Geerhardus
1
Theologie van het Oude en Nieuwe Testament
Waal, dr. Cornelius van der
1
Alleen de Schrift
Warfield, Benjamin B.
1
Verzamelde werken van Benjamin Warfield
Warfield, Benjamin B.
1
De Zaligmaker der wereld
Watson, Thomas
2
De tien geboden
Watson, Thomas
2
Het Onze Vader
Watson, Thomas
1
De hoofdsom van de geloofsleer
Wilcock, Michael
3
Verklaring van Richteren
Wilcock, Michael
2
Verklaring van Psalm 73-150
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Psalm 1-72
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Kronieken
Wilson, Douglas
3
De christelijke echtgenoot en zijn Bijbels leiderschap

Welke boeken verspreidt de SEZ?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st