Boeken verstuurd april 2023

In Cuba zijn vrijwel geen Bijbels en christelijke boeken te koop. Door uw steun ontvangen predikanten en theologiestudenten in Cuba toch de nodige Bijbels en boeken. Ook ontvangen Spaanstaligen in Nederland soms Bijbels en boeken.
 
Deze Bijbels en boeken gingen in maart op de post. De meeste Bijbels en boeken zijn onderweg naar Cuba. Enkele Bijbels en boeken kwamen terecht bij Spaanstaligen in Nederland.

Bijbels voor Cuba (35)
CLC
11
Bijbel
Hanhart, Ralph
1
Septuaginta
Henry, Matthew
2
Studiebijbel
Holman
7
Bijbel met zeer grote letter
MacArthur, John
1
Studiebijbel
Sproul, R.C.
4
Studiebijbel van de Reformatie
TBS
5
Bijbel in het Hebreeuws en Grieks
4
Bijbel met grote letter (handzaam formaat)

Lectuur voor Nederland (20)
La Buena Semilla
16
Gestuurd naar Spaanstalige kerk in Alkmaar 20-4-2023
Bijbels GBS
4
Voor Evangelisatie

Overige lectuur Cuba (153)
Archer, Gleason L.
1
Een introductie op het Oude Testament
Atkinson, D.
3
Verklaring van Job
Baalen, J.K. van
1
De chaos aan secten
Bakker, F.
4
Gebedsgestalten
Bavinck, Herman
1
Onze wonderlijke God
Beeke, Joel
1
De puriteinse en reformatorische spiritualiteit
Benge, J. & G.
1
Gevlucht naar de vrijheid (Harriet Tubman)
Benge, J. & G.
1
Pioniershart (David Livingstone)
Berkhof, Louis
3
Principes voor de interpretatie van de Bijbel
Berkhof, Louis
1
Introductie op de systematische theologie
Boekestein, W.
3
Op zoek naar de enige troost
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 2
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 3
Brakel, Wilhelmus à
1
De redelijke godsdienst - deel 4
Brooks, Thomas
1
Kostbare middelen tegen satans listen
Brown, Richard
1
Verklaring van Nehemia
Burt, David
1
Verklaring van Ruth
Burt, David
1
Verklaring van Ezra
Burt, David
1
Verklaring van Jona
Calvijn, Johannes
3
Verklaring van Romeinen
Calvijn, Johannes
2
Verklaring van Hebreeën
Calvijn, Johannes
1
De Institutie
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 1
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Genesis deel 2
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Psalm 119-134
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Jona
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Maleachi
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van Habakuk
Calvijn, Johannes
1
Verklaring van de pastorale brieven
Carr, Simonetta
1
Augustinus van Hippo (Prentenboek levensbeschrijving)
Carr, Simonetta
1
Johannes Calvijn (Prentenboek levensbeschrijving)
Carr, Simonetta
1
John Owen (Prentenboek levensbeschrijving)
Carson, D.A. en Moo, D.J.
1
Een introductie op het Nieuwe Testament
Chantry, Walter J.
1
De tekenen van de apostelen
CLIE
3
Drie Formulieren van Enigheid en Apostolicum, belijdenissen van Nicea en
Athanasius
ClIR
8
Christelijke geloofsbelijdenissen
Decker, Rodney
1
Verbeter uw lezen in het koiné Grieks
Ediciones Bíblicas          
2
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Evans, M.J.
1
Verklaring van 1 en 2 Samuël
FeLiRe
1
De Heidelbergse Catechismus
Grau, José
1
Studies over Openbaring
Green, Guillermo
1
Bijbelse visie op de rol van de vrouw
Gurnall, William
1
De christen met heel de wapenrustig Gods
Harrison, E.S.
2
Introductie op het Nieuwe Testament
Hendriksen, William
3
Verklaring van Markus
Hendriksen, William
3
Verklaring van 1 Korinthe
Hendriksen, William
1
Verklaring van 2 Korinthe
Hendriksen, William
1
Verklaring van Jakobus en 1-3 Johannes
Hendriksen, William
1
Meer dan overwinnaars
Henry, Matthew
2
Verklaring van Zacharia en Maleachi
Henry, Matthew
1
Verklaring van Spreuken
Henry, Matthew
1
Verklaring van Job
Henry, Matthew
1
Verklaring van Johannes 11-21
Henry, Matthew
1
Verklaring van Richteren en Ruth
Henry, Matthew
1
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jozua
Henry, Matthew
1
Verklaring van Ezechiël
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jesaja deel 1
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jesaja deel 2
Henry, Matthew
1
Verklaring van Psalm 42-89
Henry, Matthew
1
Verklaring van Hosea
Henry, Matthew
1
Verklaring Jona, Micha, Nahum
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen deel 1
Henry, Matthew
1
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen deel 2
Hodge, C.
1
Verklaring van 2 Korinthe
Hodge, C.
1
Verklaring van 1 Korinthe
Hodge, C.
1
Systematische Theologie
Hoekema, Anthony
1
De Bijbel en de toekomst
Hofman, Herman
4
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Kidner, D.
1
Verklaring van Hosea, Haggaï en Maleachi
Leighton, M. e.a.
1
Geschiedenis, invloed en nalatenschap van Johannes Calvijn
Lelievre, Mateo
1
John Wesley, zijn leven en zijn werk
Lloyd-Jones, Martyn
1
De Bergrede
Lloyd-Jones, Martyn
1
God de Heilige Geest
Lloyd-Jones, Martyn
1
Ik schaam me niet
Longman, T. & Dillard, R.B.
1
Introductie op het Oude Testament
Luther, Maarten
1
Verklaring van Johannes 1-4
MacArthur, John
1
De prediking
Motyer, J.A.
2
Verklaring van Jesaja
Murray, John
1
De echtscheiding
Olst, Peter van
2
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Owen, J.
2
Leven door Zijn dood
Owen, J.
1
De verleiding
Owen, J.
1
De heerlijkheid van Christus
Owen, J.
1
De verleiding
Packer, J.I.
1
Het kennen van de Heilige God
Packer, J.J. & Tenney, M.C.
1
Gewoonten en gebruiken in de Bijbel
Plummer, Robert
1
De Bijbel interpreteren
Poythress, Vern Sheridan
1
Mannelijk leiderschap in kerk en familie
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Johannes 1-6
Ryle, J.C.
1
Meditaties over Johannes 7-12
Ryle, J.C.
1
Zekerheid van de zaligheid
Ryle, J.C. & Hodge, A.A.
1
Het belang van de Dag des Heeren
Sharon, James
1
De genderideologie
Shaw, Ed
1
De kerk en de aantrekkingskracht tot het eigen geslacht
Smouter, W. e.a.
1
De charismatische beweging
Sproul, R.C.
1
Hoe uw geloof te verdedigen
Stott, John R.W.
2
Portret van de prediker
Vila, Samuel
6
Nieuw Bijbels woordenboek met illustraties
Vos, Geerhardus
2
De Paulinische eschatologie en het Koninkrijk van God
Vos, Geerhardus
1
Het Genadeverbond
Vos, Geerhardus
1
Geselecteerde werken
Waal, dr. Cornelius van der
1
Alleen de Schrift
Waldron, Samuel E.
1
Geloofsbelijdenis Baptisten 1689
Watson, Thomas
2
Het Onze Vader
Watson, Thomas
1
De hoofdsom van de geloofsleer
Wilcock, Michael
2
Verklaring van Psalm 1-72
Wilcock, Michael
2
Verklaring van Psalm 73-150
Wilcock, Michael
1
Verklaring van Richteren

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st