Boeken verstuurd april 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. We verspreiden ook steeds wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in april.

Nederland


Ediciones Bíblicas          
4
x
Dagboekje ‘Het goede zaad’
Holman
2
x
Bijbel versie Reina Valera 1960
Spurgeon, Ch.H.
3
x
Het chequeboek van de bank des geloof

Florida


Sociedad Biblica
2
x
Bijbel Reina Valera 1960

ZGG-zendingswerker


Thompson, F.C.
1
x
Studiebijbel

Cuba


Admirant, P.J. den
1
x
Een lamp voor mijn voeten
Atkinson, D.
1
x
Commentaar over Job
Atkinson, D.
2
x
Commentaar over  Spreuken en Prediker
Baxter, R.
1
x
De vernieuwde dominee
Berkhof, Louis
1
x
Samenvatting van de christelijke leer
Blanchard, John
1
x
De evolutie, werkelijkheid of fictie?
Boekestein, W.
1
x
Op zoek naar de enige troost
Bridger, G.
1
x
Commentaar op Obadja, Nahum en Zefanja
Brockhaus, R.
2
x
Jongeren en het huwelijk
Brown, Richard
1
x
Commentaar op Numeri
Brown, Richard
1
x
Commentaar op Deuteronomium
Burt, David
1
x
Commentaar op Ruth
Burt, David
1
x
Commentaar op Esther
Burt, David
1
x
Commentaar op Ezra
Burt, David
1
x
Commentaar op Jona
Calvino, Juan
1
x
Commentaar op Jona
Calvino, Juan
1
x
Commentaar op de pastorale brieven
Calvino, Juan
2
x
Commentaar op Efeze
Calvino, Juan
2
x
Commentaar op Hebreeën
CLIE
2
x
Bijbel Interlineaal Hebreeuws / Spaans
Deyoung, Kevin
1
x
Wat de Bijbel onderwijst over homoseksualiteit
Dillard & Longman
2
x
Introductie op het OT
Fletcher, J.
2
x
Geschiedenis van het Christendom
Geisler, Norman
1
x
Apologetiek
Gonzalez, J.L.
1
x
Geschiedenis van de Reformatie
Graf, J.
1
x
Jeugd, huwelijk en gezin in het licht van de Bijbel
Harrison, E.S.
6
x
Introductie op het NT
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op Jakobus en 1-3 Johannes
Hendriksen, William
1
x
Commentaar op Filippenzen
Henry, Matthew
2
x
Commentaar over Mattheüs
Hodge, C.
1
x
Van het christelijke teken
Holman
1
x
Bijbels Woordenboek
Jackman, D.
1
x
Commentaar over Jozua
Kuyvenhoven, Andrew
1
x
Deelnemers aan het verbond
Lloyd Jones, Martín
1
x
De betreurenswaardige staat van de mens en de kracht van God
Lloyd Jones, Martín
1
x
Wanneer God Zijn volk oordeelt (Studies over Jesaja 5)
Marcel, P. Ch.
1
x
De doop, het sacrament van het genadeverbond
Motyer, J.A.
1
x
Commentaar op Jesaja
Motyer, J.A.
1
x
Commentaar op Amos
Motyer, J.A.
1
x
Commentaar op Exodus
Olley, John, W.
1
x
Commentaar op 1 Koningen 1-16
Olst, Peter van
5
x
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Owen, J.
2
x
De glorie van Christus
Owen, J.
2
x
De verleiding
Owen, J.
2
x
De afsterving van de zonde
Plummer, Robert
1
x
De Bijbel interpreteren
Prior, David
2
x
Joel, Micha en Habakuk
Ryle, J.C.
1
x
Zekerheid van de zaligheid
Ryle, J.C.
2
x
Meditaties over Lukas 1-10
Ryle, J.C.
2
x
Meditaties over Lukas 11-24
Ryle, J.C.
2
x
Meditaties over Johannes 7-12
Ryle, J.C.
8
x
Bent u gelukkig?
Sharon, James
2
x
De genderideologie
Shelton, L.R.
14
x
Het Woord van God en de zonde
Shelton, L.R.
14
x
De genade van God
Shelton, L.R. junior
14
x
Verzoening, de grootste behoefte van de mens.
Sproul, R.C.
4
x
Studiebijbel van de Reformatie
TBS
2
x
Reina-Valerabijbel oude versie
TBS
18
x
Gereviseerde Reina-Valera NT + Psalmen en Spreuken
TBS / GBS
1
x
Nieuwe Testament in het Grieks
TBS / GBS
20
x
Evangelie naar Johannes
Tidball, Derek
1
x
Commentaar op Leviticus
Velázquez, J.
1
x
Bijbels woordenboek Hebreeuws / Spaans
Vreugdenhil, J.
12
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Watson, Thomas
1
x
Het Onze Vader
Watson, Thomas
1
x
Goddelijke Troost
Webb, Barry
1
x
Commentaar op Zacharias
Wilcock, Michael
1
x
Commentaar op Richteren
Wilcock, Michael
1
x
Commentaar op Psalmen 1-72
Wilcock, Michael
1
x
Commentaar op Kronieken
1
x
Bijbel Reina Valera 1960
Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st